ประชาสัมพันธ์พันธกิจขององค์กรการกุศลของคุณไปทั่วโลก ดึงดูดผู้สนับสนุนรายใหม่ ระดมทุนผ่านวิธีอื่นๆ ทางออนไลน์ และทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมากมายเมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรม Google เพื่อการกุศล

keyboard_arrow_down

ขั้นตอนในการขอใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google

ยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์

ขอบัญชี Google เพื่อการกุศล

เมื่อองค์กรการกุศลได้รับการยืนยันแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

จากนั้นคุณจะเปิดใช้งานและใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้

ขอบัญชี Google เพื่อการกุศล

เมื่อเรายืนยันการมีสิทธิ์ขององค์กรแล้ว คุณจะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดได้