Royal National Lifeboat Institution

RNLI หรือ Royal National Lifeboat Institution เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยชีวิตคนในทะเล ตั้งแต่ปี 1824 RNLI ทีมงานบนเรือชูชีพและเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตได้ช่วยชีวิตคนในทะเลมาแล้วอย่างน้อย 140,000 คนด้วยการสนับสนุนจากเงินบริจาค

ขนาดการปฏิบัติการ

Medium

ภาคส่วน

ผลประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

วัตถุประสงค์

ค้นหาผู้บริจาค

รับสมัคร ฝึกอบรม และประสานงานกับอาสาสมัคร

สร้างการรับรู้

ผลิตภัณฑ์

Google Ad Grants

โปรแกรม YouTube Nonprofit

เครดิตรูปภาพ

Nigel Millard/RNLI

เว็บไซต์

https://rnli.org/

ความท้าทาย

RNLI ช่วยชีวิตผู้คนเฉลี่ย 24 คนต่อวัน องค์กรมอบบริการเรือชูชีพเพื่อการค้นหาและการกู้ชีพที่พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ตลอดจนบริการเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตตามฤดูกาล เพื่อคงไว้ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ RNLI ต้องอาศัยเงินบริจาคจากผู้สนับสนุน นั่นหมายความว่าการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

เรื่องราว

RNLI ใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สนับสนุนที่มีอยู่ พร้อมดึงดูดผู้สนับสนุนรายใหม่ๆ ด้วย

องค์กรการกุศลแห่งนี้มีสถานีเรือชูชีพให้บริการกว่า 230 แห่งในพื้นที่ต่างๆ ของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และเรือชูชีพทุกลำจะมีกล้องไว้บันทึกขั้นตอนการช่วยชีวิตทั้งหมด องค์กรโพสต์วิดีโอจากเหตุการณ์จริงสุดระทึกลงใน YouTube เพื่อแสดงให้ผู้สนับสนุนเห็นว่าความช่วยเหลือของพวกเขามีค่ามากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเรืออวนถูกพายุซัด หรือลูกสุนัขตัวสั่นกระเพื่อมที่ได้เจอเจ้าของหลังตกน้ำ วิดีโอที่น่าแชร์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ชมวัยหนุ่มสาวได้เห็นงานการกุศลขององค์กร ช่อง YouTube ของ RNLI มียอดการดูเฉลี่ย 75,000 ครั้งต่อเดือน และมีสมาชิกช่อง 10,000 คน

RNLI ใช้ Google Ads และ Ad Grant มาตั้งแต่ปี 2005 เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้สนับสนุนใหม่ เพื่อหาผู้สนับสนุนที่มีคุณค่าในเวลาที่เหมาะสม 10 ปีต่อมา BBC ได้สร้างสารคดีเกี่ยวกับงานของ RNLI องค์กรจึงได้ใช้ Ad Grants เพื่อไม่ให้โอกาสในการประชาสัมพันธ์องค์กรหลุดลอยไปหลังจากที่สารคดีดังกล่าวเผยแพร่ การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งจำนวนผู้เข้าชมและยอดเงินบริจาค

ตลอดเวลาที่ผ่านมา RNLI ใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ตัวเลขการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้ใช้ ตั้งแต่ปี 2014 สถิติเหล่านี้ได้ผลักดันให้เกิดกลยุทธ์ด้านเนื้อหาสำหรับทั้งองค์กรฉบับแรก RNLI ไม่ได้ดูแค่ตัวเลขในรายงาน แต่นำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานด้วย พวกเขาทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาออนไลน์นั้นเหมาะสำหรับผู้ชม และไซต์ขององค์กรกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่องค์กรต้องการ

“การใช้เครื่องมือต่างๆ จาก Google ช่วยให้เราสามารถหาวิธีใหม่ๆ มาประชาสัมพันธ์องค์กรการกุศลของเราและงานที่อาสาสมัครของเราทำ”

Nigel Saxon ผู้จัดการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ RNLI

ผลกระทบ

ในฐานะองค์กรที่มีรายได้ 92% จากเงินบริจาค RNLI ยังสามารถช่วยชีวิตผู้คนในทะเลต่อไปได้ ด้วยความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเครื่องมือของ Google เพื่อการกุศล ซึ่งช่วยให้คนรู้จักองค์กรมากขึ้น และนำมาซึ่งเงินบริจาคในที่สุด

ดูวิธีที่องค์กรอื่นๆ ใช้ Google เพื่อการกุศลในการสร้างการเปลี่ยนแปลง