สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ก่อนขอบัญชี Google เพื่อการกุศล ให้ตรวจดูว่าองค์กรมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ คุณต้องใช้สิ่งใดบ้างสำหรับการยืนยัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ดูผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการในประเทศของคุณ

keyboard_arrow_down
Google Workspace for Nonprofits
Google Ad Grants
โปรแกรม YouTube Nonprofit
Google Earth และ Maps

ขอบัญชี Google เพื่อการกุศล

เมื่อเรายืนยันการมีสิทธิ์ขององค์กรแล้ว คุณจะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดได้