ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมหรือไม่

ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าร่วม Google Ad Grants และต้องรักษาคุณสมบัติให้ตรงตามหลักเกณฑ์เสมอ ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่องค์กรการกุศลของคุณสามารถเข้าร่วมได้

ประเทศ

สร้างความเปลี่ยนแปลงบนโลกทีละประเทศ

เราทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลมากกว่า 20,000 แห่งในมากกว่า 50 ประเทศ องค์กรการกุศลของคุณต้องตั้งอยู่ในประเทศต่อไปนี้เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วม Google Ad Grant

ดูประเทศทั้งหมด

การมีสิทธิ์เข้าร่วม

ต่อไปนี้คือวิธีการมีสิทธิ์เข้าร่วม Google Ad Grants

หากต้องการเข้าร่วม Google Ad Grants องค์กรของคุณต้องดำเนินการดังนี้

  • เริ่มต้นด้วยการสมัครโปรแกรม Google เพื่อการกุศล องค์กรของคุณต้องมีสถานะเป็นองค์กรการกุศลที่ถูกต้อง โปรดดูคำจำกัดความของสถานะองค์กรการกุศลในประเทศของคุณที่เว็บไซต์ Google เพื่อการกุศล หน่วยงานและองค์กรของรัฐ โรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม Google เพื่อการกุศล ยกเว้นหน่วยงานด้านการกุศลขององค์กรการศึกษา

  • รับทราบและยอมรับการรับรองที่จำเป็นของ Google เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนการรับและใช้เงินหรือสิ่งของบริจาค

  • มีเว็บไซต์คุณภาพสูงที่ตรงตามนโยบายเว็บไซต์ของ Ad Grants

  • รับอนุมัติผ่านกระบวนการประเมินคุณสมบัติก่อนเข้าร่วม Ad Grants หลังจากที่องค์กรของคุณลงทะเบียนใน Google เพื่อการกุศล

ต่อไปนี้เป็นวิธีการรักษาสิทธิ์

หากต้องการรักษาสิทธิ์สำหรับ Google Ad Grants องค์กรของคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม