บุคคลเบื้องหลัง Google

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยบุคลากรที่ยอดเยี่ยม เรามี Googler มากกว่า 40,000 คนอยู่เบื้องหลังเครื่องมือต่างๆ ที่คุณใช้อยู่ทุกวัน นับตั้งแต่การค้นหาไปจนถึง Chrome ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าการทำงานที่ Google เป็นอย่างไร เราทำงานที่ไหน และใครเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัท

วัฒนธรรมของเรา

คุณลักษณะและค่านิยมที่ Googler มีร่วมกัน

เพิ่มเติม…

ที่ตั้ง

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสำนักงานทั่วโลกของเราและสิ่งที่ทำให้สำนักงานมีบรรยากาศของความเป็น Google (หรือที่เราเรียกกันว่า "Googley")

เพิ่มเติม…