ขอขอบคุณที่ดาวน์โหลด

หลังจากการติดตั้ง คุณสามารถคลิกขวาที่ไอคอน Google Web Designer แล้วเลือก "เก็บไว้ใน Dock" เพื่อให้เข้าถึง Google Web Designer ได้ง่ายๆ หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มต้น โปรดคลิกที่นี่เพื่อลองอีกครั้ง