ขอขอบคุณที่ดาวน์โหลด

หลังจากการติดตั้ง คุณสามารถคลิกขวาที่ไอคอน Google Web Designer แล้วเลือก "เก็บไว้ใน Dock" เพื่อให้เข้าถึง Google Web Designer ได้ง่ายๆ หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มต้น โปรดคลิกที่นี่เพื่อลองอีกครั้ง

After installing, you can right-click the Google Web Designer icon and select 'Pin to taskbar' to access Google Web Designer easily. If your download does not begin, please click here to retry.

After installing, drag Google Web Designer to the Panel Launchers to access Google Web Designer easily. If your download does not begin, please click here to retry.