มาร่วมเป็น Partner กับเรา

เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสถานะ Google Partner และได้รับป้าย Google Partner จากนั้นเพิ่มลงในเว็บไซต์ นามบัตร และเอกสารการตลาดได้เพื่อแสดงให้เห็นว่า Google รับรองคุณเป็นสมาชิก Google Partner

เข้าร่วมเลย

ความเชี่ยวชาญพิเศษช่วยให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับทักษะของคุณ

เมื่อได้รับป้าย Google Partner แล้ว คุณจะไฮไลต์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ Google Ads ที่เฉพาะเจาะจงได้ เรียนรู้แนวคิดขั้นสูงในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ Google Ads ต่อไปนี้

โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา

โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

โฆษณาวิดีโอ

โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์

โฆษณาช็อปปิ้ง

คุณสมบัติในการรับสถานะ Google Partner

  • ผ่านการรับรอง Google Ads

  • มีการใช้จ่ายตามข้อกำหนดในทุกบัญชีที่คุณจัดการ

  • แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคุณโดยการแสดงถึงลูกค้าที่แข็งแกร่งและการเติบโตของบริษัท

เข้าร่วม GOOGLE PARTNERS