เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของเราและวิธีนำไปใช้

แม้ว่าเราอยากจะอนุมัติทุกคำขอที่ได้รับจากผู้ที่ต้องการใส่ความเป็น Google ไว้ในเว็บไซต์ของตัวเอง แต่เราก็อยากให้แน่ใจว่าแบรนด์ของเราจะได้รับการนำเสนออย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอจากหลายเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านั้นนำเสนออย่างเป็นนัยว่า Google เป็นผู้สนับสนุนหรือมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ดังกล่าว แนวทางเดียวกันนี้ก็ได้นำไปใช้กับเครื่องหมายการค้า โลโก้ หน้าเว็บ ภาพหน้าจอ หรือสิ่งแสดงแบรนด์อื่นๆ ของ Google ("สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google" หรือ "สิ่งแสดงแบรนด์") ซึ่ง Google เห็นว่าถูกนำไปเชื่อมโยงกับสื่อการตลาดที่อาจขัดต่อนโยบาย การอ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงออกตามเสรีภาพ ให้คำอธิบาย ให้ข้อมูล หรือบ่งบอกถึงการใช้งานร่วมกันได้ จะไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อนโยบาย

คุณต้องใช้สิ่งแสดงแบรนด์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ ตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ Google อนุญาตเท่านั้น หากคุณมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ Google ที่ระบุลักษณะการใช้สิ่งแสดงแบรนด์ที่อนุญาตไว้แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการอนุมัติในที่นี้อีก เว้นแต่คุณจะต้องการทำอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้ในข้อตกลงดังกล่าว ไม่อย่างนั้น กรณีเดียวที่คุณจะใช้สิ่งแสดงแบรนด์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือ มีข้อความที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราที่ระบุว่าคุณสามารถใช้สิ่งแสดงแบรนด์เหล่านั้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน เช่น ช่องค้นหาของเรา เป็นต้น

คุณสามารถดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Google ได้ที่นี่ รวมถึงกฎการใช้งานที่เหมาะสม

หากมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โปรดเข้าไปอ่านคำถามที่พบบ่อย

หากยังไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหา โปรดส่งคำขอผ่านทางแบบฟอร์มคำขออย่างเป็นทางการ

หากพบเว็บไซต์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Google อย่างไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบ รายงานการใช้เครื่องหมายการค้าของ Google อย่างไม่เหมาะสม