GoogleAnalytics

การแบ่งปันทางสังคม

เนื้อหาที่ได้รับการแบ่งปันคือเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาใหม่ การวัดเมตริกขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการทั่วไป เช่น ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำนั้นไม่เพียงพอ การรวมการเข้าชมกับการแบ่งปันจะเชื่อมโยงสังคมเข้ากับเนื้อหา ทำให้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการสร้างชุมชนและเพิ่มส่วนแบ่งของเนื้อหาทั่วไปได้ ทั้งในและนอกไซต์ของคุณ

ภาพรวม

ติดตามการแบ่งปันเนื้อหาของคุณ ทั้งในเว็บไซต์และไซต์ทางสังคมภายนอก ใช้รายงานปลั๊กอินทางสังคมและแท็บสตรีมกิจกรรมในรายงานแหล่งที่มาและหน้าเว็บเพื่อดูการกระทำและการสนทนานอกไซต์

เข้าชมรายงานปลั๊กอินทางสังคมเพื่อค้นหาความผูกพันในไซต์

ถ้าคุณมีปุ่ม "+1" ของ Google และปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook บนไซต์ของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่าปุ่มใดถูกคลิกและคลิกให้กับเนื้อหาใด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเผยแพร่บทความบนไซต์ของคุณ คุณน่าจะอยากทราบว่าบทความใดมีการแบ่งปันมากที่สุด และแบ่งปันไปยังเครือข่ายสังคมใด (เช่น Google+ หรือ Facebook) ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาประเภทที่เป็นที่นิยมของผู้เข้าชมของคุณให้มากขึ้น และลบคุณลักษณะที่ไม่มีการใช้งานได้

นอกจากนี้ การดูว่าชุมชนมีส่วนร่วมกับเนื้อหานอกไซต์ของคุณอย่างไร ยังช่วยให้เกิดมุมมองที่สำคัญเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ข้อความของคุณเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มทางสังคม

วิธีการทำงาน

ถ้าคุณกำลังใช้ปุ่ม +1 ในไซต์ของคุณ Google Analytics จะรายงานกิจกรรม +1 ที่คุณได้รับจากผู้เข้าชม และรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน้าเว็บใดโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้ปลั๊กอิน AddThis หรือ ShareThis ปลั๊กอินเหล่านี้จะรายงานกิจกรรมทางสังคมในไซต์โดยอัตโนมัติเช่นกัน สามารถนำปลั๊กอินทางสังคมอื่นๆ ไปปรับใช้เพื่อรายงานไปยัง GA ได้ง่ายๆ

  • วัดและเปรียบเทียบการกระทำในเครือข่ายสังคมประเภทต่างๆ
  • ดูว่าหน้าเว็บใดได้รับการกระทำในเครือข่ายสังคม และสร้างเนื้อหาดังกล่าวให้มากขึ้น

ฉันจะค้นหาได้จากที่ใด

คุณสามารถดูรายงานการแบ่งปันได้ในแท็บการรายงานมาตรฐาน ภายใต้ แหล่งที่มาของการเข้าชม > สังคม > ปลั๊กอิน

ใช้สตรีมกิจกรรมในการเปิดเผยความผูกพันนอกไซต์

ผู้คนมีส่วนร่วม แบ่งปัน และพูดคุยถึงเนื้อหาในเครือข่ายสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ กว่า 80% ของการโต้ตอบกับเนื้อหาเกิดขึ้นในไซต์ต่างๆ มากกว่าเว็บไซต์ของเจ้าของเนื้อหา ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเริ่มรับรู้และโต้ตอบกับโพสต์บนบล็อก วิดีโอ และบทความของคุณบนเว็บไซต์ต่างๆ มากกว่าเว็บไซต์ของคุณเอง

โดยทั่วไป ผู้คนจะดูวิดีโอหรือโพสต์บนบล็อกของคุณ แล้วแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวเพราะน่าสนใจ น่าประทับใจ หรือก่อให้เกิดการถกเถียงกัน สตรีมกิจกรรมใน Google Analytics จะแสดง URL ที่พวกเขาแบ่งปัน วิธีการและสถานที่ที่พวกเขาแบ่งปัน (ผ่านทาง "แบ่งปันต่อ" "โพสต์" หรือ "ความคิดเห็น" บน Google+ เป็นต้น) และสิ่งที่พวกเขาพูด

  • ค้นพบว่าเนื้อหาของคุณอยู่นอกไซต์ในที่ใดบ้าง และผู้ชมโต้ตอบกับเนื้อหานั้นอย่างไร
  • ทำความเข้าใจว่าเนื้อหาและหัวข้อใดที่ดึงดูดผู้ชมนอกไซต์ เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ด้านเนื้อหาในอนาคตของคุณ
  • ตัดสินใจว่าแหล่งข้อมูลการตลาดออนไลน์ การสนับสนุนลูกค้า หรือการจัดการชุมชนใช้งานได้ดีที่สุดในที่ใด

วิธีการทำงาน

สตรีมกิจกรรม คือวิธีติดตามการโต้ตอบนอกไซต์ของคุณด้วยการใช้ URL เช่น การบุ๊กมาร์ก การแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปัน โดยจะระบุเวลาที่เนื้อหาของคุณได้รับการแบ่งปัน หรือได้รับการกระทำในเครือข่ายสังคมอื่นภายในชุมชนและไซต์จาก ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ของเรา

ฉันจะค้นหาได้จากที่ใด

คุณสามารถดูสตรีมกิจกรรมได้ในการรายงานมาตรฐาน ใต้ แหล่งที่มาของการเข้าชม > สังคม > แหล่งที่มา และคลิกแท็บสตรีมกิจกรรม