ประเภทของข้อมูลตำแหน่งที่ใช้โดย Google

ข้อมูลตำแหน่งประเภทต่างๆ อาจถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Google ได้

ข้อมูลตำแหน่งโดยนัย เป็นข้อมูลที่ไม่ได้บอกเราถึงตำแหน่งที่อุปกรณ์ของคุณตั้งอยู่จริงๆ แต่ช่วยให้เราสามารถอนุมานได้ว่าคุณมีความสนใจในสถานที่นั้นหรือคุณอาจจะอยู่ที่สถานที่นั้น ตัวอย่างของข้อมูลตำแหน่งโดยนัยก็คือคำค้นหาสถานที่เฉพาะที่คุณพิมพ์ด้วยตนเอง ข้อมูลตำแหน่งโดยนัยถูกนำมาใช้ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์คำว่า "อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" เราอนุมานว่าคุณอาจต้องการดูข้อมูลสำหรับสถานที่ใกล้กรุงเทพฯ จากนั้น เราจะสามารถใช้คำค้นหานั้นในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่ภายในท้องถิ่นนั้นแก่คุณ

ข้อมูลการเข้าชมทางอินเทอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ IP นั้น โดยปกติจะถูกกำหนดให้อยู่ในบล็อกที่อ้างอิงตามประเทศ ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ได้อย่างน้อยที่สุดในการระบุประเทศที่อุปกรณ์ตั้งอยู่ และการดำเนินการต่างๆ เช่น ให้ภาษาและสถานที่ตั้งที่ถูกต้องแก่คุณสำหรับข้อความค้นหา ข้อมูลนี้จะถูกส่งเป็นข้อมูลทั่วไปส่วนหนึ่งของการเข้าชมทางอินเทอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น การนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวใน Google แผนที่สำหรับมือถือ จะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำยิ่งขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คุณมักจะต้องเลือกเปิด บริการตำแหน่งตามอุปกรณ์ ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ข้อมูล เช่น สัญญาณจีพีเอส เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ จุดเชื่อมต่อ WiFi และ ID เสารับส่งสัญญาณมือถือ ที่สามารถนำมาใช้ในการอนุมานหรือประเมินตำแหน่งที่แม่นยำ คุณสามารถเลือกที่จะปิดบริการตำแหน่งตามอุปกรณ์ได้ในภายหลัง อุปกรณ์และ/หรือแอปพลิเคชันบางอย่างอาจให้การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการควบคุมตำแหน่งสำหรับบริการตำแหน่งตามอุปกรณ์แก่คุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในบางผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บตำแหน่งไว้ในผลิตภัณฑ์หรือประวัติของบัญชี