กรอบโครงสร้างการกำกับดูแลตนเอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 2 ตุลาคม 2560

ดังที่ได้อธิบายไว้ในใบรับรอง Privacy Shield ของเรา เราปฏิบัติตาม EU-US และ Swiss-US Privacy Shield Framework ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม การนำไปใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับ Google รวมทั้ง Google LLC และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาที่ Google LLC เป็นเจ้าของทั้งหมดขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) Google ยังคงรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์ภายใต้หลักการส่งต่อข้อมูล (Onward Transfer Principle) แก่บุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลภายนอกในนามของเรา ตามที่อธิบายไว้ในส่วน “ข้อมูลที่เราแชร์” หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูใบรับรองของ Google โปรดไปที่เว็บไซต์Privacy Shield

หากคุณมีข้อสงสัยในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา Google อยู่ภายใต้อำนาจการสอบสวนและบังคับการของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ และเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณ ในบางกรณี กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวให้สิทธิ์ในการขอใช้การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันต่อทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาตามการร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวก 1 สำหรับหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ Google ยังปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความโปร่งใสและทางเลือกในโฆษณาออนไลน์อีกด้วย