กรอบโครงสร้างการกำกับดูแลตนเอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 20 กันยายน 2559

ดังที่ได้อธิบายไว้ในใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา เราปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Framework) ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม การนำไปใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป Google รวมทั้ง Google Inc. และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาที่ Google Inc. เป็นเจ้าของทั้งหมดขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) Google ยังคงรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์ภายใต้หลักการการส่งต่อข้อมูล (Onward Transfer Principle) แก่บุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลภายนอกในนามของเรา ตามที่อธิบายไว้ในส่วน “ข้อมูลที่เราแชร์” หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) และดูใบรับรองของ Google โปรดไปที่เว็บไซต์ Privacy Shield

หากคุณมีข้อสงสัยในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา Google อยู่ภายใต้อำนาจการสอบสวนและบังคับการของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ และเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณ ในบางกรณี กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวให้สิทธิ์ในการขอใช้การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันต่อทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาตามการร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวก 1 สำหรับหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เรายังปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนจากสหรัฐอเมริกาไปยังสวิตเซอร์แลนด์ (US-Swiss Safe Harbor Framework) ตามที่กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าด้วยการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากสวิตเซอร์แลนด์ Google ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามหลักการการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Safe Harbor Privacy Principles) และยังนำหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Principles) มาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Safe Harbor) และดูใบรับรองของ Google โปรดไปที่เว็บไซต์ Safe Harbor

นอกจากนี้ Google ยังปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความโปร่งใสและทางเลือกในโฆษณาออนไลน์อีกด้วย