"ดูและโต้ตอบกับโฆษณาของเรา"

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น เรารายงานให้ผู้ลงโฆษณาทราบอยู่เป็นประจำว่าเราได้แสดงโฆษณาของพวกเขาไปยังหน้าใดบ้างไหม และมีความเป็นไปได้ไหมว่าผู้ใช้จะเห็นโฆษณาตัวนั้น (ซึ่งตรงกันข้ามกับการเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ผู้ใช้ไม่ได้เลื่อนไปดู เป็นต้น) นอกจากนี้เราสามารถวัดการโต้ตอบอื่นๆ เช่น ผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ไว้เหนือโฆษณาอย่างไรหรือผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าที่มีโฆษณาปรากฏอยู่ไหม