"ผู้คนที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณทางออนไลน์"

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่ในช่อง "ถึง" "สำเนา" หรือ "สำเนาลับ" ของข้อความที่กำลังเขียน Gmail จะแนะนำที่อยู่จากสมุดติดต่อของคุณ ในตอนแรก Gmail จะแนะนำที่อยู่ที่คุณส่งอีเมลหาบ่อยที่สุด เรียนรู้เพิ่มเติม