"การแชร์"

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ Google+ คุณจะมีตัวเลือกในการแชร์ที่หลากหลาย คุณสามารถแชร์โพสต์ให้กับสาธารณะหรือให้กับกลุ่มแบบจำกัด หรือคุณสามารถล็อกโพสต์เพื่อไม่ใช้พวกเขาแชร์ต่อ หรือทำให้ทุกคนสามารถแชร์โพสต์ต่อได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

การตั้งค่าการแชร์คำแนะนำจะกำหนดว่าเพื่อนของคุณจะเห็นชื่อและหน้าตาของคุณข้างปุ่ม +1 ในโฆษณาไหม เมื่อบุคคลเหล่านั้นดูผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่คุณ +1 ไว้ เรียนรู้เพิ่มเติม