"การแชร์กับผู้อื่นที่รวดเร็วและง่ายขึ้น"

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น หากบุคคลหนึ่งมีชื่ออยู่ในที่อยู่ติดต่ออยู่แล้ว Google จะเติมชื่อพวกเขาโดยอัตโนมัติหากคุณต้องการเพิ่มพวกเขาลงในข้อความ Gmail เรียนรู้เพิ่มเติม