"และพันธมิตรของเรา"

ตัวอย่าง

เราอนุญาตให้ธุรกิจที่เชื่อถือได้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อการโฆษณาและการวิจัยในบริการของเรา

ตัวอย่างเช่น เราทำสัญญากับบริษัทวัดผล ซึ่งใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ที่ดูวิดีโอ YouTube หรือโฆษณาหนึ่งๆ อีกตัวอย่างหนึ่งคือผู้ขายในหน้าช็อปปิ้ง ซึ่งใช้คุกกี้เพื่อดูข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มองเห็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ของตน