"อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งจริงของคุณ"

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น Google แผนที่สามารถทำให้มุมมองแผนที่อยู่กึ่งกลางบนตำแหน่งที่คุณอยู่ปัจจุบันได้ เรียนรู้เพิ่มเติม หากคุณใช้ Google แผนที่สำหรับมือถือ เราจะใช้สัญญาณ GPS, WiFi และเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือในการระบุตำแหน่งของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่ออยู่ใกล้ป้ายรถเมล์หรือสถานีรถไฟ Google Now สามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเวลาของรถเมล์หรือรถไฟเที่ยวต่อไปได้

ประวัติตำแหน่งทำให้ Google สามารถเก็บประวัติข้อมูลตำแหน่งของคุณจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณเข้าสู่ระบบบัญชี Google และเปิดใช้งานการรายงานตำแหน่งไว้อยู่ แอปหรือบริการของ Goolge อาจใช้ข้อมูลประวัติตำแหน่งและการรายงานตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น Google แผนที่อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงผลการค้นหาของคุณโดยอิงจากสถานที่ที่คุณเคยไป เรียนรู้เพิ่มเติม