"กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ"

ตัวอย่าง

เช่นเดียวกับบริษัทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารบริษัทอื่นๆ Google มักได้รับคำขอจากรัฐบาลและศาลทั่วโลกให้ส่งข้อมูลของผู้ใช้ ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเก็บไว้กับ Google สนับสนุนการดำเนินการของเราในการปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายเหล่านี้ ทีมกฎหมายของเราตรวจสอบคำขอทุกรายการ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นคำขอประเภทใด และเรามักส่งคืนคำขอที่กว้างเกินไปหรือที่ไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เรียนรู้เพิ่มเติมในรายงานเพื่อความโปร่งใสของเรา