"ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ"

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับบริการของเรา การวิเคราะห์นั้นอาจเปิดเผยว่าผู้ใช้ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนจึงสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะที่ใช้บ่อยได้หรืออาจทำให้เราสามารถเปรียบเทียบการแก้ไขด้านการออกแบบเพื่อการใช้งานที่ง่ายของพวกเขา จากนั้นเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเพิ่มประสิทธิภาพบริการต่างๆ ของเรา