"ตัวระบุอุปกรณ์"

ตัวอย่าง

ตัวระบุอุปกรณ์ทำให้ Google รู้ว่าอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันเครื่องใดที่คุณกำลังใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับแต่งบริการของเราให้เข้ากับอุปกรณ์ของคุณหรือวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราได้ คุณอาจสามารถดูอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่คุณกำลังใช้ได้ที่นี่ www.google.com/android/devicemanager