การใช้ Google Maps, Google Earth และ Street View

แก้ไขล่าสุด: 17 ธันวาคม 2015

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ Google Maps, Google Earth และ Street View ในโครงการของคุณ หลักเกณฑ์เหล่านี้มีผลกับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ยกเว้นในกรณีการใช้งานบางอยา่งที่อธิบายด้านล่าง หากคุณต้องการใช้ Google Maps, Google Earth หรือ Street View เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้า Google Cloud "จุดประสงค์เชิงพาณิชย์" หมายถึง "การใช้เพื่อจุดประสงค์ในการขายหรือสร้างรายได้"

เราจัดทำหน้านี้ขึ้นเพื่อตอบคำถามที่เราได้รับจากผู้ใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือจัดทำแผนที่ของเราในสื่อต่างๆ ตั้งแต่เอกสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หนังสือ วารสารวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยทั่วไป ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและคุณแสดงที่มาอย่างเหมาะสม เรายินดีให้คุณใช้แผนที่และรูปภาพของเราได้ตามสบาย เราดีใจด้วยซ้ำที่ได้เห็นการใช้งาน Google Maps, Google Earth และ Street View อย่างสร้างสรรค์เหล่านี้ แต่เรารู้ว่าคุณกำลังมองหาข้อมูลที่เจาะจงมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้แผนที่และรูปภาพอย่างถูกต้อง

ขณะที่คุณสำรวจข้อมูลด้านล่างอย่างละเอียดมากขึ้น เราขอแนะนำให้เริ่มต้นที่หลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งอยู่ด้านบน เนื่องจากหลักเกณฑ์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับทุกโครงการ จากนั้นคุณสามารถคลิกเข้าไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณได้โดยตรง

ด้านล่าง คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้น

"เนื้อหา" ของ Google Maps และ Google Earth (ตามคำจำกัดความในข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Earth/Google Maps) ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณเห็นในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ แผนที่และข้อมูลภูมิประเทศ รูปภาพ รายชื่อธุรกิจ การจราจร รีวิว และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจาก Google ผู้อนุญาต และผู้ใช้

หลักเกณฑ์เหล่านี้ครอบคลุมถึงการใช้งานเนื้อหาดังกล่าว โดยมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง มีหลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้ภาพ Street View ที่อยู่ในทั้ง Google Maps และ Google Earth โปรดอ่านส่วนที่อยู่ด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาพ Street View ที่อนุญาตและไม่อนุญาต

ข้อกำหนดในการให้บริการ

เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าการใช้งานเนื้อหาของคุณยอมรับได้หรือไม่ โปรดอ่านเอกสารต่อไปนี้ก่อน

การใช้งานเนื้อหาของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของใบอนุญาตด้านบนเป็นอันดับแรก

การใช้งานที่เหมาะสม

นอกเหนือจากการอนุญาตที่ Google ให้แก่คุณแล้ว การใช้เนื้อหาของคุณจะต้องยอมรับได้ภายใต้หลักการ "การใช้งานที่เหมาะสม" การใช้งานที่เหมาะสมเป็นแนวคิดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอนุญาตให้คุณใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ในบางลักษณะโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอื่นๆ ก็มีความคล้ายคลึงกันถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีการจำกัดมากกว่า ซึ่งรวมถึงแนวคิดที่เรียกว่า "การปฏิบัติอย่างเหมาะสม" ในหลายประเทศ Google ไม่สามารถบอกได้ว่าการใช้เนื้อหาจากผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นการใช้งานที่เหมาะสมหรือไม่ หรือจะถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์ทางกฎหมายซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เจาะจงทั้งหมดของการใช้งานที่คุณตั้งใจไว้ เราขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับทนายความหากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับผลงานที่มีลิขสิทธิ์

การให้อนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษร

เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่จำกัดแต่ความต้องการมีมาก เราจึงไม่สามารถลงนามในหนังสือหรือสัญญาที่ระบุว่าโครงการหรือการใช้งานของคุณได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บนหน้านี้และแสดงที่มาของเนื้อหาอย่างถูกต้อง คุณสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

การแสดงที่มา

การใช้งานเนื้อหาทั้งหมดต้องแสดงที่มาสำหรับทั้ง Google และผู้ให้บริการข้อมูลของเรา เรากำหนดให้ต้องแสดงที่มาอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดเมื่อมีการแสดงเนื้อหา คุณไม่สามารถย้ายเนื้อหาไปไว้ที่การให้เครดิตตอนท้ายหรือทำให้ค่อยๆ หายไปหลังจากแสดง 2-3 วินาที

โปรดทราบว่าหากคุณฝังแผนที่เวอร์ชันเดิม ภาพพาโนรามาของ Street View หรือ My Map หรือคุณใช้ API ของเราบนเว็บหรือในแอปพลิเคชัน หรือส่งออกวิดีโอหรือ JPEG จาก Google Earth Pro การแสดงที่มาที่จำเป็นจะติดอยู่ในแผนที่อยู่แล้วและคุณไม่จำเป็นต้องให้เครดิตเพิ่มอีก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีให้เครดิตอย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีระบุตัวตนผู้ให้บริการในหน้าหลักเกณฑ์การแสดงที่มาของเรา

หากคุณไม่ยินดีที่จะทำตามข้อกำหนดในการแสดงที่มาของเรา โปรดติดต่อผู้ให้บริการข้อมูลของคุณโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวโดยตรง คุณจะพบข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

การปรับแต่งแผนที่ในแบบของคุณ

คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงในแผนที่ของเรา เช่น จุด เส้น หรือป้ายกำกับ เพื่ออธิบายประกอบ อันที่จริงเรามีเครื่องมือหลายอย่างที่มีคุณลักษณะในตัวซึ่งทำให้คุณทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดาย เช่น Google My Maps ช่วยให้คุณวาดเส้นและรูปร่างบนแผนที่ของ Google ได้ นอกจากนี้เรายังมีแผนที่ API สไตล์คุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณแก้ไขสีของส่วนประกอบแผนที่แต่ละอย่าง (เช่น เปลี่ยนน้ำเป็นสีม่วง) รวมถึงสลับการแสดงของส่วนประกอบแต่ละอย่างได้ (เช่น ทำให้ไม่แสดงถนน) หากไม่พบเครื่องมือที่ต้องการ คุณสามารถบันทึกรูปภาพจาก Google Earth แล้วใช้ Photoshop เพื่อเพิ่มป้ายกำกับข้อความที่กำหนดเองได้่

ถึงแม้เราจะสนับสนุนให้ใส่ข้อมูลเสริม แต่คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ Google Maps, Google Earth หรือ Street View แสดงออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนสีอินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์หรือปรับแต่งลักษณะการแสดงภาพ (เช่น การเพิ่มเมฆหรือองค์ประกอบธรรมชาติอื่นๆ การทำภาพเบลอ ฯลฯ)

การใช้งานในสิ่งพิมพ์

Google Maps และ Google Earth มีฟังก์ชันการพิมพ์ในตัว คุณสามารถพิมพ์เนื้อหาเพื่อใช้ในงานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และขยายฉบับพิมพ์นั้น (เช่น แผนที่ที่มีเส้นทาง) ในการใช้งานทั้งหมดที่คุณมีการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ด้วย ก่อนอื่นคุณต้องอ่านหลักเกณฑ์ทั่วไปข้างต้น โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานอย่างเหมาะสมและการแสดงที่มา

การใช้งานที่ต้องการ ทำได้หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือ ได้ คุณสามารถใช้รูปภาพจำนวนหนึ่งตราบใดที่คุณไม่ได้เผยแพร่มากกว่า 5,000 เล่ม หรือใช้เนื้อหาในหนังสือนำเที่ยว
สิ่งพิมพ์ที่ออกตามกำหนดเวลา ได้ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร
รายงานและงานนำเสนอ ได้ ประกอบด้วยเอกสารงานวิจัย รายงานภายใน งานนำเสนอ ข้อเสนอ และเอกสารการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือนำเที่ยว ไม่ได้ คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาเป็นส่วนหลักในเอกสารนำทางที่ตีพิมพ์ (เช่น หนังสือทัวร์)
สินค้าบริโภค ไม่ได้ ประกอบด้วยสินค้าขายปลีกหรือการทำบรรจุภัณฑ์สินค้าขายปลีก (เช่น เสื้อยืด ผ้าขนหนู ม่านห้องน้ำ แก้วกาแฟ โปสเตอร์ เครื่องเขียน เป็นต้น)
โฆษณาแบบพิมพ์ ไม่ได้ ดูส่วนโฆษณาสำหรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัลและโทรทัศน์

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถให้ภาพหน้าจอความละเอียดสูงหรือหน้าจอเวกเตอร์ของ Google Maps แต่คุณสามารถใช้ Google Earth Pro เพื่อบันทึกและพิมพ์ภาพ JPEG หรือภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงได้ ภาพใน Google Earth Pro สามารถส่งออกได้กว้างถึง 4,800 พิกเซล รับคีย์ Google Earth Pro ฟรีเลย

การใช้งานในโทรทัศน์และภาพยนตร์

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ (เช่น การเผยแพร่ข่าวหรือสารคดี) โปรดอ่านหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ด้านบนของหน้าก่อน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงที่มา

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาเป็นสาระสำคัญในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขในใบอนุญาตการเผยแพร่ฟรีของเรา โปรดส่งข้อมูลของคุณให้เราเพื่อแจ้งว่าคุณเพิ่งสมัครครั้งแรกหรือต้องการต่ออายุข้อตกลง แล้วเราจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติหรือไม่พร้อมแจ้งขั้นตอนต่อไป ข้อตกลงใบอนุญาตการเผยแพร่ใช้สำหรับการใช้งานในโทรทัศน์และภาพยนตร์เท่านั้น โครงการวิดีโอที่เผยแพร่เฉพาะทางออนไลน์ (เช่น YouTube) ไม่จำเป็นต้องใช้

ถ้าโครงการของคุณมีฉากเล็กๆ ที่อ้างอิงถึงเครื่องมือทำแผนที่ของเรา เช่น เมื่อนักแสดงใช้ Google Maps ในโทรศัพท์หรือผู้ให้สัมภาษณ์สาธิตวิธีที่ตนใช้เนื้อหาในการค้นคว้าข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเผยแพร่ สำหรับกรณีเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องแสดงที่มาเพิ่มเติมบนหน้าจอ โดยคุณสามารถถ่ายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้สัมภาษณ์ที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ ตราบใดที่คุณไม่ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการใดๆ

การใช้งานบนเว็บและในแอปพลิเคชัน

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาของเราในโครงการที่อยู่บนเว็บหรือแอปพลิเคชัน โปรดอ่านหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ด้านบนของหน้าก่อน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงที่มา

แผนที่แบบฝังได้

เรามี API มากมายเพื่อช่วยคุณสร้างและฝังแผนที่ที่กำหนดเอง รวมถึง Street View ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ การใช้ API เหล่านี้อาจมีข้อจำกัดบางอย่าง หากคุณเพียงต้องการฝังแผนที่ของ Google แบบดั้งเดิมหรือภาพพาโนรามาของ Street View ในเว็บไซต์ คุณสามารถเรียนรู้วิธีทำได้ง่ายๆ ที่นี่

ภาพ Google Earth

เราทราบดีว่าภาพใน Google Earth ทั้งภาพปัจจุบันและในอดีตสามารถทำหน้าที่เป็นบริบทรูปภาพที่มีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ข่าวสาร บล็อก และเว็บไซต์ให้ความรู้อื่นๆ บ่อยครั้งที่เว็บไซต์เหล่านี้ต้องการใช้รูปภาพที่อยู่ใน Google Earth เป็นภาพนิ่ง ทั้งการใช้แบบตามที่เป็นหรือใส่ข้อมูลเสริมด้วยป้ายกำกับและคุณลักษณะเพิ่มเติม คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านี้จำนวนหนึ่งในบทความข่าวสารหรือบล็อก เพียงอย่าลืมทำตามกฎการแสดงที่มาของเรา โปรดทราบว่า Google Earth Pro ให้คุณสามารถส่งออกภาพ JPEG ความละเอียดสูง ซึ่งมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับโครงการเหล่านี้

วิดีโอออนไลน์

หากคุณต้องการใช้ทัวร์ Google Earth ในภาพยนตร์ แล้วอัปโหลดไปยัง YouTube เชิญตามสบาย ถ้าคุณวางแผนเพียงเผยแพร่วิดีโอออนไลน์ คุณไม่ต้องรับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งสำหรับโครงการของคุณ เพียงปฏิบัติตามกฎการแสดงที่มาเช่นเคย

การใช้งานในโฆษณา

ดิจิตัล

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาของเราในโฆษณาดิจิทัล โปรดอ่านหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ด้านบนของหน้าก่อน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงที่มา

การใช้ Google Maps และ Google Earth ในโฆษณาดิจิทัลจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์และภาพที่ปรากฏออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญ โปรดดูข้อมูลเฉพาะเจาะจงในส่วน "การปรับแต่งแผนที่ในแบบของคุณ"

คุณสามารถใช้ภาพ Street View ในโฆษณาดิจิทัลได้ก็ต่อเมื่อ (1) ภาพมาจาก Google Maps API โดยตรง หรือ (2) ภาพถูกฝังหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ HTML และ URL ที่ให้ไว้ใน Google Maps

โฆษณาทางโทรทัศน์

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาของเราในโฆษณาทางโทรทัศน์ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้ภาพ Street View ในโฆษณาทางโทรทัศน์

สิ่งพิมพ์

คุณไม่สามารถใช้ Google Maps, Google Earth หรือภาพ Street View ในโฆษณาสิ่งพิมพ์

การใช้ภาพ Street View

หากคุณต้องการใช้ภาพ Street View ในโครงการ โปรดอ่านหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ด้านบนของหน้าก่อน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงที่มา

คุณสามารถรวมภาพ Street View ในโครงการของคุณก็ต่อเมื่อ

การปฏิบัติเหล่านี้จะทำให้มั่นใจว่าหาก Google แก้ไขหรือลบภาพเนื่องจากคำขอของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะแสดงในโครงการของคุณด้วย

หากคุณมีคำขอด้านการศึกษาและไม่ใช่เชิงพาณิชย์สำหรับภาพ Street View ที่ไม่มีคุณสมบัติภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ streetview-academic@google.com พร้อมด้วยรายละเอียดของโครงการที่จะขออนุญาต

การใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์อันมีคุณค่าของเรา และเราอยากขอให้ผู้ใช้และพาร์ทเนอร์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างถูกต้อง เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ประกอบด้วย ตัวหนังสือคำว่า Google Earth, ตัวหนังสือคำว่า Google Maps, โลโก้ Google Earth, โลโก้ Google Maps, องค์ประกอบหมุดสีแดงของ Google Maps, ตัวหนังสือคำว่า Street View, ไอคอน Street View, ตัวหนังสือคำว่าเพ็กแมน และโลโก้เพ็กแมน

โลโก้ดูแผนที่ของ Maps
โลโก้ดูแผนที่ของ Maps
โลโก้ Earth
ไอคอนหมุดสีแดงสำหรับแผนที่
โลโก้ดูแผนที่ของ Maps

วิธีใช้

คุณสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราเพื่ออ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ ตราบใดที่การอ้างอิงนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องหมายการค้า และคุณจะใช้ได้เพียงเครื่องหมายการค้าในเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าทั่วไปทั้งหมด ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps/Google Earth API และหลักเกณฑ์การใช้ป้าย Street View Trusted หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้ามีผลกับเครื่องหมายที่เคยใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรา (แต่ไม่ได้ใช้แล้ว) ด้วยเช่นกัน

วิธีใช้ที่ไม่อนุญาต

คุณไม่สามารถใช้ รวม หรือผสมเครื่องหมายการค้าเข้ากับชื่อแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อธุรกิจ ชื่อทางการค้า หรือสโลแกนของบุคคลที่สาม

คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายของเราในลักษณะที่สื่อว่าคุณได้รับการรับรองหรือเชื่อมโยงกับ Google หรือผลิตภัณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ของเรา เช่น คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายของเราในกรณีต่อไปนี้

โปรดอย่าแก้ไขหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของเรา

ขอขอบคุณอีกครั้งที่เลือกใช้ Google Maps, Google Earth และ Street View