ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Chrome และ Chrome OS

แก้ไขล่าสุด: 1 มกราคม 2021

การใช้ Chrome หรือ Chrome OS หมายความว่า คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ซึ่งอยู่ที่ https://policies.google.com/terms และข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Chrome และ Chrome OS เหล่านี้

ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Chrome และ Chrome OS เหล่านี้มีผลกับเวอร์ชันโค้ดที่สั่งการได้ของ Chrome และ Chrome OS ซอร์สโค้ดส่วนใหญ่ของ Chrome มีให้บริการฟรีภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สที่ https://code.google.com/chromium/terms.html

การใช้งานคอมโพเนนต์บางอย่างของ Chrome และ Chrome OS ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดต่อไปนี้

AVC

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตสิทธิบัตร AVC สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในอันที่จะ (1) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC ("วิดีโอ AVC") และ/หรือ (2) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคที่กระทำกิจกรรมส่วนบุคคล และ/หรือได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตเพื่อจัดหาวิดีโอ AVC ทั้งนี้ไม่มีการอนุญาตหรือการอนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

นอกจากนี้ การใช้คอมโพเนนต์ Chrome OS บางอย่างของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดต่อไปนี้

MPEG-4

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตสิทธิบัตรภาพ MPEG-4 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (1) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐานภาพ MPEG-4 ("วิดีโอ MPEG-4") และ/หรือ (2) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคที่กระทำกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า และ/หรือได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจาก MPEG LA เพื่อจัดหาวิดีโอ MPEG-4 ทั้งนี้ไม่มีการอนุญาตหรือการอนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งที่เกี่ยวกับการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย การใช้ภายในและเพื่อการค้า และการขออนุญาตได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ HTTP://WWW.MPEGLA.COM