ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เครดิตโปรโมชันในการโฆษณาออนไลน์: