To Write Love On Her Arms

Google Ad Grants สร้างรายได้ออนไลน์ให้กับ To Write Love On Her Arms ได้ถึง 174,000 ดอลลาร์ใน 1 ปี

เป้าหมายทางการตลาด

  • ระดมทุน
  • กระตุ้นยอดขายอีคอมเมิร์ซ
  • เพิ่มความตระหนักรู้

เมตริกความสำเร็จ

$174,000

รายได้ออนไลน์ใน 1 ปี

1,000

ธุรกรรมการซื้อทางออนไลน์ใน 90 วัน

$50,000

ยอดขายทางออนไลน์ใน 90 วัน

ข้อมูลโดยย่อ

To Write Love On Her Arms

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.twloha.comwww.communityboost.org

พันธกิจ

To Write Love On Her Arms เป็นองค์กรการกุศลที่ทุ่มเทในการมอบความหวังและหาความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้า ใช้สารเสพติด ทำร้ายตัวเอง และมีความคิดฆ่าตัวตาย TWLOHA จัดตั้งขึ้นเพื่อให้กำลังใจ ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงให้การรักษาและฟื้นฟูโดยตรง

เป้าหมายการตลาด

องค์กรใช้ประโยชน์จาก Google Ads เพื่อกระตุ้นให้มีการบริจาคและคำสั่งซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซจากผู้สนับสนุนรายใหม่ที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรก Google Ad Grants เป็นช่องทางการตลาดชั้นยอดและแสดงให้เห็นผลในการดึงดูดผู้เข้าชมที่มีแนวคิดสอดคล้องกับพันธกิจให้เข้ามาที่เว็บไซต์ขององค์กร

วิธีการ

TWLOHA ได้รับคำแนะนำจาก Community Boost Consulting ซึ่งเป็นเอเจนซีการตลาดดิจิทัลให้ใช้งานเครื่องมือวัดมูลค่า Conversion กับทั้งการบริจาคและยอดขายผ่านอีคอมเมิร์ซ วิธีนี้ช่วยให้องค์กรติดตามตลอดทั้งกระบวนการทางการตลาดและผลกระทบทางสังคมที่ได้จาก Google Ads ในขั้นต้นของกระบวนการหรือ TOFU (Top of the Funnel) องค์กร TWLOHA จะติดตามการดูหน้าบริจาคและหน้าอีคอมเมิร์ซ เมื่อถึงขั้นกลางของกระบวนการหรือ MOFU (Middle of the Funnel) องค์กรจะติดตามการเลือกรับอีเมลและเป้าหมายอิงตามกิจกรรม เช่น เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มเพื่อเริ่มลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น และในขั้นสุดท้ายของกระบวนการหรือ BOFU (Bottom of the Funnel) องค์กรจะติดตามการยืนยันการบริจาค การซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซ และการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร Cameron Ripley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Community Boost Consulting อธิบายว่า “เครื่องมือวัด Conversion และ Analytics มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเข้าใจข้อมูลของ Ad Grants และ Google Analytics ได้ชัดเจนมากขึ้นช่วย TWLOHA ในการพัฒนาและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด เครื่องมือวัดนี้ตั้งค่าได้ง่ายและเป็นสิ่งที่องค์กรการกุศลทุกแห่งควรนำไปใช้ประโยชน์”

ข้อมูล Conversion และ Analytics มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา ข้อมูลดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้สนับสนุนองค์กร ข้อมูลนี้ช่วย Community Boost Consulting ในการปรับแต่งข้อความและการกำหนดเป้าหมายของโฆษณา เพื่อให้องค์กรเข้าถึงผู้ใช้เหล่านี้ทางออนไลน์ได้มากขึ้น Cameron Ripley กล่าวว่า “เราดูรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลและภาพแสดงช่องทางใน Google Analytics แล้วพบว่าโฆษณา Google Ad Grants มักจะเป็นช่องทางแรกที่ผู้ใช้โต้ตอบกับองค์กรการกุศลก่อนที่จะเข้าชมเว็บไซต์ขององค์กรเหล่านั้น หลังทราบเกี่ยวกับพันธกิจขององค์กรการกุศลดังกล่าวแล้ว เราพบว่าผู้ใช้มักจะบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ แล้วจึงกลับมาบริจาคเงิน ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือดำเนินการบางอย่างที่สำคัญภายหลัง”

ผลสำเร็จจากการใช้ Google Ad Grants

Google Ad Grants สร้างรายได้ออนไลน์ให้กับ TWLOHA กว่า 174,000 ดอลลาร์ใน 1 ปี ในเวลาเพียง 3 เดือน Google Ads กระตุ้นให้เกิดธุรกรรมการซื้อ 1,000 รายการ ซึ่งสร้างยอดขายสินค้าอีคอมเมิร์ซกว่า 50,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นทุนไว้ใช้กับพันธกิจขององค์กรโดยตรง ท้ายที่สุด Community Boost Consulting ใช้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อคว้าโอกาสจากการเข้าชมใน Search ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนแห่งการตระหนักเรื่องการฆ่าตัวตาย ซึ่งสร้างการซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์กว่า 10,500 ดอลลาร์ และได้รับเงินบริจาคประมาณ 1,000 ดอลลาร์ผ่าน Conversion โดยตรงและ Conversion ที่ได้รับการสนับสนุน การกระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์ในช่วงเดือนที่สำคัญนี้ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ และ TWLOHA ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านโซเชียลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงในระยะยาว

“เราเพิ่มรายได้ออนไลน์ได้กว่า 174,000 ดอลลาร์ใน 1 ปีด้วยการใช้ Google Ad Grants ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่องานที่เราทำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้า ใช้สารเสพติด ทำร้ายตัวเอง และมีความคิดฆ่าตัวตาย”
Lindsay Kolsch ผู้อำนวยการบริหารร่วมของ To Write Love On Her Arms