The SPCA of Texas

SPCA of Texas ได้ยอดบริจาคเพิ่มขึ้น 7 เท่าจากการใช้ Google Ad Grants ในระหว่างการบรรเทาภัยพิบัติ

เป้าหมายทางการตลาด

  • เพิ่มยอดเงินบริจาคเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ
  • สร้างการรับรู้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น
  • รับอาสาสมัคร

เมตริกความสำเร็จ

7x

การบริจาค

+116%

Conversion

ข้อมูลโดยย่อ

The SPCA of Texas

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.spca.orgwww.rkdgroup.com

พันธกิจ

SPCA of Texas เป็นหน่วยงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ชั้นนำในรัฐเท็กซัสตอนเหนือและทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลและทรัพยากรซึ่งมีโปรแกรมและบริการต่างๆ ที่จะทำให้คนและสัตว์เติมเต็มชีวิตของกันและกัน

ความท้าทาย

การอพยพหนีเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์เมื่อปี 2017 ทำให้เกิดความต้องการที่พักและการดูแลสัตว์เพิ่มมากขึ้น ในขณะนั้น SPCA of Texas ได้พยายามตอบสนองต่อผลกระทบจากภัยพิบัติของเท็กซัสตอนเหนือเพื่อให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แถบแนวชายฝั่ง และจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ถึงบริการ เร่งระดมทุน และรับสมัครอาสาสมัครอย่างรวดเร็ว

วิธีการ

SPCA of Texas ได้รับคำแนะนำจาก RKD Group ซึ่งเป็นเอเจนซีด้านการระดมทุนและการตลาดให้เพิ่มประสิทธิภาพบัญชี Ad Grants โดยเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจที่มีมากขึ้นจากผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือ ช่วยชีวิต และรับเลี้ยงสัตว์ รวมถึงร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือในเหตุการณ์เฮอริเคนฮาร์วีย์ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ การอัปเดตข้อความโฆษณาที่มีชื่อแบรนด์ การสร้างแคมเปญสำหรับเฮอริเคนฮาร์วีย์โดยเฉพาะ และการใช้ไซต์ลิงก์ ข้อมูลจากเครื่องมือวัด Conversion ช่วยให้องค์กรทราบผลสำเร็จโดยตรงที่โฆษณา Google Ads มีต่อความพยายามบรรเทาภัยพิบัติ

ผลลัพธ์

บัญชี Ad Grants ขององค์กรสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการการดูแลซึ่งหลั่งไหลเข้ามาที่ SPCA ในช่วงที่เกิดเฮอริเคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยอดบริจาคที่ได้จาก Google Ads เพิ่มขึ้น 723% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ข้อความโฆษณาที่อัปเดตในแคมเปญของแบรนด์ทำให้เกิด Conversion เพิ่มขึ้น 2,830% ซึ่งแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึงปริมาณการค้นหาแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายงานข่าวเกี่ยวกับความพยายามในการบรรเทาทุกข์ขององค์กร โดยรวมแล้ว Conversion ของทุกแคมเปญเพิ่มขึ้น 116% การนำกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพมาใช้เพื่อเพิ่มผลสำเร็จของ Google Ads ในช่วงภัยพิบัตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ และต่อการเชื่อมต่อผู้ใช้ที่ค้นหาทางออนไลน์กับ SPCA of Texas

“ไม่กี่วันหลังเกิดพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ SPCA of Texas ได้เปิดตัวแผนรับมือภัยพิบัติอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยดูแลสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม การใช้ Google Ads อย่างมีกลยุทธ์มีบทบาทสำคัญในการระดมทุนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความพยายามของเรา ความช่วยเหลือของ RKD Group ทำให้เราระดมทุนและช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงและประชาชนที่เดินทางกลับมาที่เท็กซัสหลังการอพยพออกจากพื้นที่แถบแนวชายฝั่งได้”
Maura Davies รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ SPCA of Texas