SOS Children's Villages

SOS Children's Villages ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Google Ads เพื่อเพิ่มผลสำเร็จของบัญชี Ad Grants

เป้าหมายทางการตลาด

  • เพิ่มจำนวนการบริจาค
  • เผยแพร่การรับรู้ถึงพันธกิจขององค์กร
  • สร้างตัวตนออนไลน์

เมตริกความสำเร็จ

100%+

การเข้าชมเว็บไซต์รายเดือน

40K

การบริจาครายเดือนเป็นสกุลเงินรูปี

30%

การเติบโตของการเข้าชมเว็บไซต์แบบรายปี

ข้อมูลโดยย่อ

SOS Children's Villages

สถานที่ตั้ง: นิวเดลี อินเดีย www.soschildrensvillages.in

พันธกิจ

SOS Children's Villages เป็นองค์กรพัฒนาสังคมอิสระนอกภาครัฐที่ให้การคุ้มครองดูแลเด็กๆ ในอินเดียแบบครอบครัวมาตั้งแต่ปี 1964 ปัจจุบันนี้ มีเด็กและคนหนุ่มสาวมากกว่า 6,600 คนอาศัยอยู่ในสถานที่ของ SOS Children's Villages ทั้ง 32 แห่งและ SOS Youth Facilities อีก 27 แห่งในอินเดีย

เป้าหมายทางการตลาด

ก่อนที่จะตั้งบัญชี Google Ad Grants ขึ้นมานั้น SOS Children's Villages ยังเป็นองค์กรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล องค์กรนี้ได้สร้างแคมเปญ Google Ads อิงจากเป้าหมายทางการตลาด นอกจากนี้ พวกเขายังใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ ของ Google Ads และนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แชร์โดยทีม Google Ad Grants มาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ขั้นตอน

SOS ใช้เครื่องมือฟรีของ Google Ads ในการจัดการบัญชี Ad Grants โดยศึกษาและทำตามข้อเสนอแนะต่างๆ ในแท็บ "โอกาส" ทั้งยังแนะนำให้ผู้รับ Ad Grants รายอื่นๆ ที่ขาดแคลนทรัพยากรใช้เครื่องมือนี้ นอกจากนี้ SOS ยังเพิ่มคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องลงในแคมเปญเป็นประจำ ใช้ข้อความโฆษณาที่เห็นข้อความสำคัญชัดเจนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่เหมาะสมให้ไปยังเว็บไซต์ SOS

ผลสำเร็จของ Google Ad Grants

หลังจากเปิดใช้บัญชี Ad Grants แล้ว การเข้าชมเว็บไซต์รายเดือนของ SOS ก็ทะยานขึ้นจาก 3,000 ครั้งเป็น 8,000 ครั้ง และองค์กรได้รับเงินบริจาคเฉลี่ย 40,000 รูปีต่อเดือนจากโฆษณาของ Ad Grants เครื่องมือวัด Conversion ช่วยให้องค์กรวัดผลสำเร็จของแคมเปญได้ ทราบว่าผู้ใช้ทำสิ่งใดหลังจากคลิกโฆษณา และแสดงให้เห็นว่าแคมเปญใดกระตุ้นการบริจาคเงินได้มากที่สุด องค์กรใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบว่างบประมาณรายวันได้รับการจัดสรรไปยังแคมเปญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สุดท้ายคือไซต์ลิงก์ ซึ่งช่วยโปรโมตหน้าเพจในเว็บไซต์ของ SOS ที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น หน้า "บริจาคและช่วยเหลือ"

“Ad Grants ช่วยให้องค์กรที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรบรรลุเป้าหมายและเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสม”
Kanchan Sen หัวหน้าฝ่ายพาร์ทเนอร์รายบุคคล การพัฒนาเงินทุน และการสื่อสารของ SOS Children’s Villages