SOS Children's Villages

SOS Children's Villages ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AdWords เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกของบัญชี Ad Grants

เป้าหมายทางการตลาด

  • เพิ่มจำนวนการบริจาค
  • เผยแพร่การรับรู้ถึงพันธกิจขององค์กร
  • สร้างตัวตนออนไลน์

เมตริกความสำเร็จ

100%+

การเข้าชมเว็บไซต์รายเดือน

40,000

การบริจาครายเดือนเป็นสกุลเงินรูปี

30%

การเติบโตของการเข้าชมเว็บไซต์แบบรายปี

ข้อมูลโดยย่อ

สถานที่ตั้ง: นิวเดลี, อินเดีย www.soschildrensvillages.in

ภารกิจ

SOS Children's Villages เป็นองค์กรพัฒนาสังคมอิสระนอกภาครัฐที่ให้การคุ้มครองดูแลเด็กๆ ในอินเดียแบบครอบครัวมาตั้งแต่ปี 1964 ปัจจุบันนี้ มีเด็กและคนหนุ่มสาวมากกว่า 6,600 คนอาศัยอยู่ในสถานที่ของ SOS Children's Villages ทั้ง 32 แห่งและ SOS Youth Facilities อีก 27 แห่งในอินเดีย

เป้าหมายทางการตลาด

ก่อนที่จะตั้งบัญชี Google Ad Grants ขึ้นมานั้น SOS Children's Villages ยังเป็นองค์กรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล องค์กรนี้ได้สร้างแคมเปญ AdWords อิงจากเป้าหมายทางการตลาด นอกจากนี้ พวกเขายังใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ ของ AdWords และนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แชร์โดยทีม Google Ad Grants มาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

กระบวนการ

SOS พึ่งพาเครื่องมือฟรีของ AdWords ในการจัดการบัญชี Ad Grants พวกเขาอ่านและทำตามคำแนะนำที่มีให้บนแท็บ "โอกาส" และแนะนำเครื่องมือนี้แก่ผู้รับ Ad Grants รายอื่นๆ ที่ขาดแคลนทรัพยากร นอกจากนี้ SOS ยังเพิ่มคำหลักที่เกี่ยวข้องลงในแคมเปญเป็นประจำและใช้ข้อความโฆษณาที่เน้นข้อความหลักในการกำหนดเป้าหมายผู้ชม และขับเคลื่อนการเข้าชมที่มีเหมาะสมไปยังเว็บไซต์ SOS

ผลกระทบของ Google Ad Grants

หลังจากเปิดใช้บัญชี Ad Grants แล้ว การเข้าชมเว็บไซต์รายเดือนของ SOS ก็ทะยานขึ้นจาก 3,000 ครั้งเป็น 8,000 ครั้ง และองค์กรได้รับเงินบริจาคเฉลี่ย 40,000 รูปีต่อเดือนจากโฆษณาของ Ad Grants เครื่องมือวัด Conversion ช่วยให้องค์กรสามารถวัดผลกระทบจากแคมเปญ ทราบว่าผู้ใช้ทำสิ่งใดหลังจากคลิกโฆษณา และแสดงให้เห็นว่าแคมเปญใดกระตุ้นการบริจาคเงินได้มากที่สุด พวกเขาใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบว่างบประมาณรายวันได้รับการจัดสรรไปยังแคมเปญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ประการสุดท้ายคือ Sitelinks ช่วย SOS ในการโปรโมตหน้าในเว็บไซต์ที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น หน้า "บริจาคและช่วยเหลือ"

“Ad Grants ช่วยให้องค์กรที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรบรรลุเป้าหมายและเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสม.”
Kanchan Sen หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรรายบุคคล การพัฒนาเงินทุน และการสื่อสารของ SOS Children’s Villages