Samaritans

Samaritans ใช้เครื่องมือวัด Conversion เพื่อวัดผลกระทบของบัญชี Google Ad Grants ของตน ซึ่งช่วยให้องค์กรวางแผนจัดสรรค่าใช้จ่ายดิจิทัลสำหรับแคมเปญการตลาดที่สำคัญที่สุดได้

เป้าหมายทางการตลาด

  • สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายด่วน
  • กระตุ้นยอดเงินบริจาค
  • เพิ่มจำนวนอาสาสมัครที่สมัครเข้าร่วม

เมตริกความสำเร็จ

10%

การกระตุ้นยอดเงินบริจาคออนไลน์ที่ทำได้ใน 1 ปี

1,700

จำนวนอาสาสมัครที่สมัครเข้าร่วมใน 1 ปี

ข้อมูลโดยย่อ

Samaritans

สถานที่ตั้ง: สหราชอาณาจักร www.samaritans.org

พันธกิจ

Samaritans ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย เพื่อให้บรรลุความตั้งใจดังกล่าว ทางองค์กรได้ดำเนินการสายด่วนให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ ซึ่งให้บริการฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแบบตัวต่อตัวที่สำนักงาน 201 สาขาในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยผู้ให้บริการนี้คืออาสาสมัคร 20,000 คน มีผู้ติดต่อมายังช่องทางความช่วยเหลือเหล่านี้ทุกๆ 6 วินาที และในแต่ละปีองค์กรเข้าถึงผู้คนมากกว่าครึ่งล้านคนผ่านการทำงานในชุมชนท้องถิ่น

เป้าหมายทางการตลาด

เป้าหมายทางการตลาดหลักของ Samaritans คือการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายด่วนขององค์กรเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายให้ได้มากที่สุด Michael Keating ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารดิจิทัลเล่าว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อความของเราไปสู่ผู้ที่กำลังคิดฆ่าตัวตายเพื่อให้เขาทราบถึงการให้ความช่วยเหลือของเรา” เมื่อองค์กรเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น Samaritans ก็ได้ตั้งเป้าหมายของ Conversion สำหรับการระดมทุน การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และการรับสมัครอาสาสมัคร

แนวทาง

Samaritans ใช้การติดตาม Conversion ใน Google Ads และ Google Analytics เพื่อวัดผลกระทบของแคมเปญ Ad Grants และประกอบการตัดสินใจลงทุนด้านการตลาด “ใน Google Ads และ Analytics สิ่งที่เราติดตามหลักๆ คือยอดเงินบริจาคผ่านเว็บไซต์ การสมัครเข้าร่วมของอาสาสมัคร และการสมัครรับจดหมายข่าว” Keating กล่าว ข้อมูลเชิงลึกจากการติดตาม Conversion และ Analytics ช่วยให้องค์กรวางแผนค่าใช้จ่ายดิจิทัลสำหรับแคมเปญการตลาดที่สำคัญที่สุดได้ Samaritans ใช้บัญชี Ad Grants ของตนเพื่อทดสอบกลยุทธ์ทางการตลาดและใช้บัญชี Google Ads แบบชำระเงินเข้ามาช่วยเสริมในช่วงเทศกาลวันหยุดเพื่อกระตุ้นการระดมทุน Michael กล่าวว่า “การใช้การติดตาม Conversion ช่วยให้องค์กรของเรามั่นใจว่าการใช้ Google Ads แบบชำระเงินเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าช่องทางนี้มีมูลค่ามากแค่ไหน” ช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมา แคมเปญ Google Ads แบบชำระเงินช่วยกระตุ้นยอดเงินบริจาคมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร

ผลกระทบของ Google Ad Grants

ข้อมูลเชิงลึกจากการติดตาม Conversion และ Analytics ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการตลาดของ Samaritans และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปีที่ผ่านมา แคมเปญ Ad Grants ขององค์กรกระตุ้นยอดเงินบริจาคได้กว่า $48,000 หรือ 10% ของยอดเงินบริจาคออนไลน์ 11% ของการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุน และการสมัครเข้าร่วมของอาสาสมัคร 1,769 คน Michael กล่าวว่า “การลงทุนใน Google Ads ช่วยให้ Samaritans เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้ผู้อื่นมาร่วมสนับสนุนองค์กรมากขึ้น”

“เราขอแนะนำให้องค์กรการกุศลอื่นๆ ใช้ Google Analytics และการติดตาม Conversion เพื่อให้เห็นว่าการใช้บัญชี Google Ads แบบชำระเงินเพิ่มเติมจากบัญชี Ad Grants นั้นคุ้มค่าแก่การลงทุน”
Michael Keating ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารดิจิทัลของ Samaritans