The Houston Food Bank

Houston Food Bank ได้ยอดบริจาคเพิ่มขึ้น 12 เท่าจากการใช้ Google Ad Grants ในระหว่างการบรรเทาภัยพิบัติ

เป้าหมายทางการตลาด

  • เพิ่มยอดเงินบริจาคเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ
  • สร้างการรับรู้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น
  • รับอาสาสมัคร

เมตริกความสำเร็จ

+187%

การโทร

7x

Conversion

12x

การบริจาค

ข้อมูลโดยย่อ

The Houston Food Bank

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.houstonfoodbank.orgwww.rkdgroup.com

พันธกิจ

Houston Food Bank เป็นทางออกเรื่องความหิวโหยและอาหารเหลือทิ้งซึ่งแจกจ่ายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 122 ล้านมื้อผ่านเครือข่ายพาร์ทเนอร์ชุมชน 1,500 แห่งในรัฐเท็กซัสตะวันออกเฉียงใต้ และจัดหาอาหารให้ผู้ที่ขาดแคลน 800,000 คนต่อปี

ความท้าทาย

น้ำท่วมจากเฮอริเคนฮาร์วีย์เมื่อปี 2017 ทำให้มีการอพยพครั้งใหญ่ และประชาชนจำนวนมากต้องการน้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ไม่เน่าเสีย Houston Food Bank แจกจ่ายสิ่งของเหล่านี้ให้ศูนย์พักพิงในเมืองฮิวสตันและพื้นที่โดยรอบเพื่อช่วยในเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติ ความต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันทำให้องค์กรต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการ ระดมทุน และรับอาสาสมัครอย่างรวดเร็ว

วิธีการ

Houston Food Bank ได้รับคำแนะนำจาก RKD Group ซึ่งเป็นเอเจนซีด้านการระดมทุนและการตลาดให้เพิ่มประสิทธิภาพบัญชี Ad Grants โดยเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจที่้มีมากขึ้นจากผู้ที่ค้นหาความต้องการอาหาร การบริจาค และโอกาสในการเป็นอาสาสมัครในเหตุการณ์เฮอริเคนฮาร์วีย์ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ การอัปเดตข้อความโฆษณาที่มีชื่อแบรนด์ การสร้างแคมเปญสำหรับเฮอริเคนฮาร์วีย์โดยเฉพาะ และการใช้ไซต์ลิงก์ ข้อมูลจากเครื่องมือวัด Conversion ช่วยให้องค์กรทราบผลสำเร็จโดยตรงที่โฆษณา Google Ads มีต่อความพยายามบรรเทาภัยพิบัติ

ผลลัพธ์

บัญชี Ad Grants ขององค์กรสร้างการรับรู้และจัดสรรทรัพยากรที่มีให้กับประชาชนที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเฮอร์ริเคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้ว ยอดบริจาคที่ได้จาก Google Ads เพิ่มขึ้น 1,211% มีผู้โทรหาองค์กรเพิ่มขึ้น 187% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ข้อความโฆษณาที่อัปเดตในแคมเปญของแบรนด์ทำให้เกิด Conversion เพิ่มขึ้น 1,067% ซึ่งแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึงปริมาณการค้นหาแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายงานข่าวเกี่ยวกับความพยายามในการบรรเทาทุกข์ขององค์กร Conversion ที่ได้จาก Google Ads ซึ่งมุ่งเน้นการรับอาสาสมัครมีเพิ่มขึ้น 500% โดยรวมแล้ว Conversion ของทุกแคมเปญเพิ่มขึ้น 741% การนำกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพมาใช้เพื่อเพิ่มผลสำเร็จของ Google Ads ในช่วงภัยพิบัตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มยอดบริจาค การรับอาสาสมัคร และการสร้างการรับรู้อย่างรวดเร็ว

“การที่ RKD Group ดูแลจัดการบัญชี Google Ad Grants ของเราในช่วงเฮอริเคนฮาร์วีย์ช่วยให้เราเข้าถึงสมาชิกในชุมชนที่บาดเจ็บและผู้ที่ต้องการช่วยสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ได้ Google Ads มีความสำคัญต่อการเพิ่มผลสำเร็จในความพยายามบรรเทาภัยพิบัติ”
Adele Brady กรรมการผู้จัดการด้านการสื่อสารของ Houston Food Bank