GlobalGiving

GlobalGiving ใช้เมตริกเครื่องมือวัด Conversion ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นผลให้องค์กรสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Grantspro ได้

เป้าหมายทางการตลาด

  • เพิ่มการเข้าชมหน้าโครงการของเว็บไซต์
  • ขยายผลสำเร็จไปยังประเทศใหม่ๆ
  • กระตุ้นการบริจาคออนไลน์

เมตริกความสำเร็จ

4,000+

Conversion

390,000+

การคลิกไปที่เว็บไซต์

5,000

การบริจาค

ข้อมูลโดยย่อ

GlobalGiving

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.globalgiving.org

พันธกิจ

GlobalGiving เป็นองค์กรที่มอบโอกาสในการระดมทุนเพื่อปรับปรุงชุมชนแก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและองค์กรการกุศลทั่วโลก ในหน้าเว็บไซต์ GlobalGiving.org ผู้ที่สนใจบริจาคสามารถค้นหาโครงการต่างๆ ได้ตามภูมิภาคหรือหัวข้อ และหลังจากที่เลือกองค์กรการกุศลแล้ว ทางองค์กรจะส่งข่าวสารให้ทราบว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้ในด้านใด GlobalGiving เป็นศูนย์กลางที่มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม ดึงดูดให้คนเข้าร่วมบริจาคเงินและสละเวลาให้แก่มูลนิธิการกุศลที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิม

เป้าหมายทางการตลาด

GlobalGiving สังเกตเห็นว่าโดยปกติแล้วคนเราจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสิ่งใด ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ GlobalGiving จึงใช้เว็บไซต์ขององค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบปัญหาแล้วเชื่อมต่อผู้บริจาคกับโครงการที่เหมาะสมกว่า 10,000 โครงการทั่วโลก หลังจากใช้ความพยายามด้านการตลาดแบบดั้งเดิม GlobalGiving ได้หันมาใช้ Google Ad Grants ในปี 2008 เพื่อกระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์ที่เหมาะสมและเพิ่มการบริจาคเงินในหลากหลายโครงการ องค์กรใช้เวลามากกว่า 6 ปีเพื่อทดสอบกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในบัญชี Ad Grants เพื่อทำตามเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จ

ขั้นตอน

Kevin Conroy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพของ Google Ads ณ ช่วงเวลาหนึ่งกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและลูกค้าเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ต่อไป นอกจากนี้ เมตริกเครื่องมือวัด Conversion และแนวโน้มปริมาณการคลิกยังแสดงให้เห็นว่าแคมเปญและโครงการใดกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น และช่วย Kevin ในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ GlobalGiving โดย Google Ad Grants ช่วยให้องค์กรกำหนดเป้าหมายได้ถูกคนและถูกเวลาด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผู้คนได้รับข้อมูลและมอบเงินบริจาคในที่สุด

ผลสำเร็จของ Google Ad Grants

GlobalGiving ติดตั้งเครื่องมือวัด Conversion เพื่อติดตามว่ามีการบริจาคและการสมัครรับจดหมายข่าวมาจากแคมเปญ Ad Grants เป็นจำนวนเท่าใด ทางองค์กรใช้เมตริกเครื่องมือวัด Conversion เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญและช่วยให้จัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนได้เต็มวงเงิน $10,000 ในที่สุด วิธีนี้ช่วยให้องค์กรสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Grantspro ได้และได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น $40,000 ต่อเดือน ตลอดจนได้รับผลเชิงบวกจากบัญชี Ad Grants มากขึ้น งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวก็เพิ่มการเข้าชมของ GlobalGiving และการใช้จ่ายใน Google Ads ได้เป็น 2 เท่าแล้ว ปัจจุบัน ยอดการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นกว่า 400% เมื่อเทียบกับตอนที่เข้าร่วม Ad Grants ครั้งแรกเมื่อปี 2008 และทางองค์กรก็ยังคงทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

“Google Ad Grants ช่วยดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 350,000 คนมายังเว็บไซต์ของเรา ทำให้มียอดเงินบริจาคเพิ่มขึ้น $440,000 จากผู้บริจาคกว่า 5,000 ราย โดยที่องค์กรของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย!”
Kevin Conroy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ GlobalGiving