The Fred Hollows Foundation

มูลนิธิ Fred Hollows Foundation ใช้ Ad Grants และ Google Ads แบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อขยายผลสำเร็จของแคมเปญออนไลน์

เป้าหมายทางการตลาด

  • สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพตา
  • กระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์
  • เพิ่มจำนวนการบริจาค

เมตริกความสำเร็จ

87,000

การคลิกไปที่เว็บไซต์

2,000+

Conversion

ข้อมูลโดยย่อ

The Fred Hollows Foundation

สถานที่ตั้ง: ออสเตรเลีย www.hollows.org.au

พันธกิจ

Fred Hollows Foundation เป็นองค์กรในออสเตรเลียที่มีวิสัยทัศน์ในการยับยั้งภาวะตาบอดที่หลีกเลี่ยงได้และปรับปรุงสุขภาพของชนพื้นเมือง ผู้คนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกเป็นคนตาบอดหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็น และมีหลายกรณีที่รักษาได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ อย่างไรก็ตาม คนมากมายยังคงขาดแคลนทรัพยากร ทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่มีคุณภาพ มูลนิธินี้มุ่งให้การรักษาที่ครอบคลุมหลากหลายปัจจัยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนหลายล้านคน

เป้าหมายทางการตลาด

Fred Hollows Foundation มุ่งหมายที่จะสร้างการรับรู้ถึงสุขภาพดวงตาในหมู่สาธารณชนโดยถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญ องค์กรนี้ใช้บัญชี Ad Grants และ Google Ads แบบชำระเงินเพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์และงานการกุศล ตลอดจนเพิ่มจำนวนของการบริจาคออนไลน์

ขั้นตอน

Fred Hollows Foundation ใช้ทั้งบัญชี Ad Grants และบัญชี Google Ads แบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการตลาดออนไลน์ให้มากที่สุด เอเจนซีการตลาดดิจิทัล Loves Data ใช้ราคาเสนอต่อคลิก (CPC) $2 ของ Ad Grants เพื่อกำหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันน้อยกว่า และเสนอราคาที่สูงกว่าให้คีย์เวิร์ดในบัญชี Google Ads แบบเสียค่าใช้จ่ายที่มีความหมายกว้างกว่าและกระตุ้นการเข้าชมได้มากกว่า นอกจากนี้ บัญชี Google Ads แบบเสียค่าใช้จ่ายยังช่วยให้ Fred Hollows Foundation ได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ที่ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้รับ Ad Grants เช่น รีมาร์เก็ตติ้ง และเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เมื่อมีการทำแคมเปญการตลาดในครั้งต่อไป ฟีเจอร์รีมาร์เก็ตติ้งจะช่วยให้องค์กรเข้าถึงผู้ใช้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิในจุดสำคัญ นอกจากนี้ Fred Hollows Foundation ยังอัปเดตเนื้อหาในเว็บไซต์ของมูลนิธิโดยอิงตามคีย์เวิร์ดที่มีการเข้าชมจำนวนมากในบัญชีทั้งสองของ Google Ads เพื่อให้คีย์เวิร์ดเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ

ผลสำเร็จของ Google Ad Grants

ในปีงบประมาณ 2013 บัญชี Google Ad Grants ครองสัดส่วนการบริจาคออนไลน์ขององค์กรเกือบ 15% ทำให้ Fred Hollows Foundation มีทรัพยากรสำหรับการผ่าตัด ทำหัตถการ และรักษาดวงตาให้กับผู้ป่วยกว่า 4.5 ล้านครั้ง บัญชี Ad Grants กระตุ้นให้มีการคลิกกว่า 87,000 ครั้งและ Conversion 2,000 รายการใน 12 เดือนและมีแพลตฟอร์มให้องค์กรใช้ทดสอบประสิทธิภาพของโครงสร้างแคมเปญและข้อความโฆษณาต่างๆ Fred Hollows Foundation นำความรู้ที่ได้จากบัญชี Ad Grants ไปใช้กับบัญชี Google Ads แบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีส่วนทำให้ได้รับรางวัล "องค์กรการกุศลออสเตรเลียแห่งปี" (Australian Charity of the Year) ในปี 2013

“การจัดการบัญชีเชิงรุกและการใช้ประโยชน์จากทั้งแพลตฟอร์ม Ad Grants และ Google Ads แบบเสียค่าใช้จ่ายช่วยให้เราสร้างผลสำเร็จมากกว่าการใช้บัญชี Ad Grants แบบเดี่ยวๆ ได้ถึง 5 เท่า”
Aisling Wallace หัวหน้าแผนกบัญชีดิจิทัลของ Loves Data