The Fred Hollows Foundation

มูลนิธิ Fred Hollows Foundation ใช้ Ad Grants และ AdWords แบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อขยายผลกระทบของแคมเปญออนไลน์

เป้าหมายทางการตลาด

  • สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพตา
  • กระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์
  • เพิ่มจำนวนการบริจาค

เมตริกความสำเร็จ

87,000

การคลิกในเว็บไซต์

2,000+

Conversion

ข้อมูลโดยย่อ

สถานที่ตั้ง: ออสเตรเลีย www.hollows.org.au

ภารกิจ

Fred Hollows Foundation เป็นองค์กรในออสเตรเลียที่มีวิสัยทัศน์ในการยับยั้งภาวะตาบอดที่หลีกเลี่ยงได้และปรับปรุงสุขภาพของชนพื้นเมือง ผู้คนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกเป็นคนตาบอดหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็น และมีหลายกรณีที่สามารถรักษาได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ อย่างไรก็ตาม คนมากมายยังคงขาดแคลนทรัพยากร ทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่มีคุณภาพ มูลนิธินี้มุ่งให้การรักษาที่ครอบคลุมหลากหลายปัจจัยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนหลายล้านคน

เป้าหมายทางการตลาด

Fred Hollows Foundation มุ่งหมายที่จะสร้างการรับรู้ถึงสุขภาพดวงตาในหมู่สาธารณชนโดยถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญ องค์กรนี้ใช้บัญชี Ad Grants และ AdWords แบบชำระเงินเพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์และงานการกุศล ตลอดจนเพิ่มจำนวนของการบริจาคออนไลน์

กระบวนการ

Fred Hollows Foundation ได้เพิ่มผลกระทบด้านการตลาดออนไลน์โดยการเสริมบัญชี Ad Grants ด้วยบัญชี AdWords แบบเสียค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก เอเจนซีการตลาดดิจิทัล Loves Data ใช้ราคาเสนอต่อคลิก (CPC) $2 ของ Ad Grants เพื่อกำหนดเป้าหมายคำหลักที่มีการแข่งขันน้อยกว่า และเสนอราคาที่สูงกว่าให้คำหลักในบัญชี AdWords แบบเสียค่าใช้จ่ายที่มีความหมายกว้างกว่าและกระตุ้นการเข้าชมได้มากกว่า นอกจากนี้ บัญชี AdWords แบบเสียค่าใช้จ่ายยังช่วยให้ Fred Hollows Foundation ได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะที่ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้รับ Ad Grants เช่น รีมาร์เก็ตติ้ง และเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google รีมาร์เก็ตติ้งช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิในจุดสำคัญๆ ในแคมเปญการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ Fred Hollows Foundation ยังอัปเดตเนื้อหาในเว็บไซต์ของมูลนิธิโดยอิงตามคำหลักที่มีการเข้าชมจำนวนมากในบัญชีทั้งสองของ AdWords เพื่อให้คำหลักเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ

ผลกระทบของ Google Ad Grants

ในปีงบประมาณ 2013 บัญชี Google Ad Grants ครองสัดส่วนการบริจาคออนไลน์ขององค์กรเกือบ 15% และช่วยให้ Fred Hollows Foundation ได้รับทรัพยากรที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด การทำหัตถการ และการรักษาดวงตา 4.5 ครั้ง บัญชี Ad Grants กระตุ้นให้มีการคลิกกว่า 87,000 ครั้งและ Conversion 2,000 รายการใน 12 เดือนและมีแพลตฟอร์มให้องค์กรใช้ทดสอบประสิทธิภาพของโครงสร้างแคมเปญและข้อความโฆษณาต่างๆ Fred Hollows Foundation นำความรู้ที่ได้จากบัญชี Ad Grants ไปใช้กับบัญชี AdWords แบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีส่วนทำให้ได้รับรางวัล "องค์กรการกุศลออสเตรเลียแห่งปี" (Australian Charity of the Year) ในปี 2013

“การจัดการบัญชีเชิงรุกและการใช้ประโยชน์จากทั้งแพลตฟอร์ม Ad Grants และ AdWords แบบเสียค่าใช้จ่ายช่วยให้เราสร้างผลกระทบมากกว่าการใช้บัญชี Ad Grants แบบเดี่ยวๆ ได้ถึง 5 เท่า.”
Aisling Wallace, หัวหน้าแผนกบัญชีดิจิทัลของ Loves Data