DoSomething.org

DoSomething.org ลิงก์บัญชี Google Analytics กับบัญชี Ad Grants เพื่อปรับปรุงผลการค้นหาของแคมเปญและราคาต่อหนึ่ง Conversion เปรียบเทียบในช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เป้าหมายทางการตลาด

  • ระดมพลังคนวัยหนุ่มสาวที่สนใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
  • เพิ่มการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  • กระตุ้นการลงชื่อเป็นอาสาสมัคร

เมตริกความสำเร็จ

46,000

เข้าร่วมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปี 2018

32,000

Conversion ใน 6 เดือน

130,000+

การเข้าชมเว็บไซต์ใน 6 เดือน

ข้อมูลโดยย่อ

DoSomething.org

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.dosomething.org

พันธกิจ

DoSomething.org มุ่งเน้นที่คนหนุ่มสาวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม องค์กรแสดงให้เห็นความมุ่งหมายที่คนหนุ่มสาวให้ความสนใจและเปิดโอกาสให้ได้ดำเนินการในสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างผลกระทบจากความมุ่งหมายเหล่านั้นในชีวิตจริง

เป้าหมายทางการตลาด

DoSomething.org ใช้ประโยชน์จาก Google Ads เพื่อระดมพลังคนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงปัญหาสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างแข็งขัน องค์กรอาศัยบัญชี Ad Grants ในการเชื่อมโยงคนหนุ่มสาวกับแคมเปญที่พวกเขามีส่วนร่วมได้ ในปี 2018 องค์กรได้มุ่งเน้นที่การเพิ่มการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นหลัก Carrie Bloxson ผู้บริหารฝ่ายการตลาดกล่าวว่า “เราใช้กลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานหลายวิธีเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และ Google Ad Grants เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าว”

แนวทาง

Google Ad Grants ช่วยให้ DoSomething.org เข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวัยหนุ่มสาวด้วยการส่งสารที่มีความเกี่ยวข้องในวงกว้าง Carrie อธิบายว่า “Google Ad Grants ช่วยให้เราเชื่อมโยงการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับผู้ที่ตั้งใจค้นหาวิธีต่างๆ ที่ทำให้ผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของตนได้ เราใช้เครื่องมือวัด Conversion ซึ่งช่วยให้ทราบอัตรา Conversion และราคาต่อหนึ่ง Conversion ของผู้ที่อยู่ในขั้นต้นและขั้นสุดท้ายของการลงทะเบียน”

ข้อมูล Conversion ช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าช่องทางและการส่งสารดังกล่าวตรงใจกลุ่มเป้าหมายอย่างไร รวมถึงช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของการส่งสารที่มีประสิทธิภาพดีได้ สำหรับแคมเปญการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ข้อมูล Conversion ช่วยให้ DoSomething.org สร้างราคาต่อหนึ่งการกระทำเปรียบเทียบที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับช่องทางการตลาดอื่นๆ Carrie กล่าวว่า "องค์กรของเราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ได้มา และพอใจมากที่ผสานรวมข้อมูล Google Analytics เข้ากับหน้าแดชบอร์ดของ Google Ads เพื่อดูภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแพลตฟอร์มนั้นทีแพลตฟอร์มนี้ที”

ผลสำเร็จจากการใช้ Google Ad Grants

Google Ad Grants เป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญในการกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวอายุ 18-24 ปีลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปี 2018 นับตั้งแต่เปิดตัวแคมเปญการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง Google Ad Grants กระตุ้นให้คนราว 46,000 คนเข้าร่วมในขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน vote.dosomething.org ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือน แคมเปญ Google Ads ของ DoSomething.org เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ได้กว่า 100,000 ครั้ง และเพิ่ม Conversion 32,000 รายการโดยมีอัตราการคลิกผ่านเฉลี่ย 12%

“สิทธิ์ Google Ad Grants ที่เราได้รับช่วยกระตุ้นความตระหนักรู้ในหมู่คนหนุ่มสาวและเชื่อมโยงคนเหล่านั้นกับแหล่งข้อมูลและข้อมูลที่ต้องการ มาทำให้สำเร็จกันเถอะ”
Carrie Bloxson ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ DoSomething.org