Covenant House

Covenant House ลงทุนสมัครใช้ Google Ads แบบชำระเงินเพื่อให้มีการบริจาคมากขึ้นซึ่งทำได้ถึง 23 เท่า

เป้าหมายทางการตลาด

  • เพิ่มการบริจาค
  • เพิ่มการโทร
  • สร้างการรับรู้ถึงบริการ

เมตริกความสำเร็จ

$17k+

การบริจาคที่ได้รับจาก Ad Grants ใน 1 ปี

$400k+

การบริจาคที่ได้รับจาก Google Ads แบบชำระเงินใน 1 ปี

600+

การโทรจาก Ad Grants และ Google Ads แบบชำระเงินใน 1 ปี

ข้อมูลโดยย่อ

Covenant House

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.covenanthouse.org

พันธกิจ

กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา Covenant House ได้ช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หลบหนีออกจากบ้าน หรือเป็นคนไร้บ้านเป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนให้มีชีวิตรอดและผ่านช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตไปได้ด้วยดี องค์กรให้ที่พักและบริการความช่วยเหลือแก่คนหนุ่มสาวที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเข้าถึงคนหนุ่มสาวกว่า 88,000 คนในแต่ละปี Covenant House สร้างที่พักใน 31 เมืองของ 6 ประเทศ ให้การดูแลในภาวะวิกฤต รวมถึงบริการระยะยาวเพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการศึกษา การฝึกงาน คำปรึกษา ที่พักอาศัยชั่วคราวในช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิต และอื่นๆ เพื่อทำลายวงจรของการไร้ที่อยู่อาศัยอย่างถาวร

เป้าหมายทางการตลาด

เป้าหมายหลักทางการตลาดออนไลน์ของ Covenant House คือดูแลให้คนหนุ่มสาวรวมทั้งผู้ดูแลทุกๆ คนรู้ว่าองค์กรจะอยู่เคียงข้างพวกเขา มีที่หลับนอนปลอดภัย อาหารที่ดีต่อสุขภาพ และทีมงานที่มุ่งมั่นในการช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุข องค์กรใช้ประโยชน์จากบัญชี Google Ad Grants เป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้เป็นหลัก โดยมีความมุ่งหมายที่จะเข้าถึงทุกคนที่อาจต้องการรับบริการจากองค์กร หรือใครก็ตามที่ต้องการแนะนำคนมาเข้ารับบริการ หรือผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลืองานขององค์กรผ่านการรณรงค์หรือการบริจาค

วิธีการ

Covenant House ว่าจ้าง Revunami ซึ่งเป็นเอเจนซีการตลาดดิจิทัลให้จัดการบัญชี Ad Grants และบัญชี Google Ads แบบชำระเงิน แม้ว่าบัญชี Google Ad Grants เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในการสร้างการรับรู้และเชื่อมต่อกับผู้ที่ต้องการรับบริการ แต่องค์กรก็ได้ลงทุนในบัญชี Google Ads แบบชำระเงินสำหรับแคมเปญที่ช่วยเพิ่มรายได้โดยเฉพาะ เช่น แคมเปญจับคู่ของขวัญ วันอังคารแห่งการให้ และการให้ส่งท้ายปี

บัญชี Google Ads แบบชำระเงินช่วยให้องค์กรเสนอราคาสำหรับคีย์เวิร์ดทั่วไปและคีย์เวิร์ดแบบคำเดียว และพบว่าคีย์เวิร์ดที่มีแบรนด์ของตนอยู่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคีย์เวิร์ดอื่นๆ มากในแง่ของ Conversion ในบัญชีแบบชำระเงิน Covenant House ยังใช้โฆษณาวิดีโอในบัญชี Google Ads แบบชำระเงินอีกด้วย และพบว่าการเสนอราคา CPA เป้าหมายมีประสิทธิผลมาก

ผลสำเร็จของ Google Ads

Covenant House ใช้ Analytics เพื่อวัดความสำเร็จของทั้งบัญชี Ad Grants และบัญชี Google Ads แบบชำระเงิน โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของทั้ง 2 บัญชีกับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และการบริจาคที่เพิ่มขึ้น สำหรับบัญชี Ad Grants เป้าหมายหลักคือการสร้างการรับรู้ผ่านการมุ่งเน้นที่การเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อปีที่ผ่านมา Ad Grants ทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขององค์กรเพิ่มขึ้นมากกว่า 40,000 คน และในการใช้งานร่วมกับ Google Ads แบบชำระเงิน ซึ่งมุ่งเน้นที่การเพิ่มการบริจาค องค์กรติดตามการบริจาคในบัญชีทั้งสอง และในช่วงเวลาเพียง 1 ปี บัญชี Ad Grants ทำให้มีการบริจาคเพิ่มขึ้นกว่า $17,000 และบัญชี Google Ads แบบชำระเงินก็ทำให้มีการบริจาคเพิ่มขึ้นกว่า $415,000 ROI ที่สูงของบัญชี Google Ads แบบชำระเงินทำให้ความทุ่มเทในการทำการตลาดออนไลน์ขององค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล Kira กล่าวว่า “เรามองว่า Ad Grants และ Google Ads แบบชำระเงินเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการสร้างการรับรู้ถึง Covenant House และพันธกิจของเรา รวมทั้งการสร้างโอกาสที่จะได้ผู้บริจาครายใหม่และการเพิ่มรายได้ ในปี 2018 Google Ads แบบชำระเงินและ Ad Grants ทำรายได้ให้เรารวมกันแล้วคิดเป็น 20% ของรายได้ออนไลน์ทั้งหมด”

“เรามองว่า Ad Grants และ Google Ads แบบชำระเงินเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการสร้างการรับรู้ถึง Covenant House และพันธกิจของเรา รวมทั้งการสร้างโอกาสในการได้ผู้บริจาครายใหม่และการเพิ่มรายได้ ในปี 2018 Google Ads แบบชำระเงินและ Ad Grants ทำรายได้ให้เรารวมกันแล้วคิดเป็น 20% ของรายได้ออนไลน์ทั้งหมด”
Kira Girin ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนดิจิทัลของ Covenant House