Barnardos

Barnardos เพิ่มประสิทธิภาพบัญชี Ad Grants ด้วยคีย์เวิร์ดและส่วนขยายโฆษณาจนได้รับอัตรา Conversion ที่สูงเป็นสถิติ

เป้าหมายทางการตลาด

  • รักษา CTR ให้สูงกว่า 1%
  • ปรับปรุง Conversion การบริจาคและการลงทะเบียนอีเมล
  • เพิ่มการแสดงผลและดึงปริมาณการเข้าชมเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ใช่แบรนด์

เมตริกความสำเร็จ

2.57%

CTR ที่ได้รับ

366%

อัตรา Conversion เพิ่มขึ้น

350%

การแสดงผลเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลโดยย่อ

Barnardos

สถานที่ตั้ง: ดับลิน ไอร์แลนด์ www.barnardos.ie

พันธกิจ

Barnardos คือหนึ่งในองค์กรการกุศลชั้นนำที่ให้ความช่วยเหลือเด็กของไอร์แลนด์ องค์กรนี้ก่อตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กมากกว่า 40 แห่งในพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อมอบทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อเด็กในชุมชนผู้ด้อยโอกาส องค์กรนี้มุ่งมั่นช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการดูแลเอาใจใส่เพื่อพัฒนาความสุขทางใจ ตลอดจนปรับปรุงการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กๆ Barnardos เข้าใจว่าครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนเด็กอย่างไร และได้ร่วมมือกับกลุ่มพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างแข็งขันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการ "ทำให้ไอร์แลนด์กลายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเด็ก"

เป้าหมายทางการตลาด

Barnardos พึ่งพาอาสาสมัครและการบริจาคในการสนับสนุนองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเข้าถึงเด็กๆ ได้มากขึ้น Barnardos ต้องการผลักดันให้มีการเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น และดึงข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยทั่วไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแบรนด์ นอกจากนี้ Barnardos ยังต้องการให้องค์กรเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยการเน้นหน้าเว็บไซต์บางหน้าให้เด่นชัด ตลอดจนแชร์สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร ทางองค์กรหวังที่จะกำหนดเป้าหมายเป็นผู้ชมเฉพาะกลุ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมด้วยการผสมผสานระหว่างคีย์เวิร์ดและส่วนขยายโฆษณาที่ลงตัว

ขั้นตอน

ในปี 2013 Jean O'Brien ผู้บริหารออนไลน์ของ Barnardos ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์และพบว่าคีย์เวิร์ดขององค์กรจับคู่กับการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อง Jean ใช้ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง การทำงานแบบวลี และการทำงานแบบตรงทั้งหมดเพื่อปรับปรุงรายการคีย์เวิร์ดของ Barnardos เพื่อเลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อควบคุมว่าจะให้คีย์เวิร์ดใดเรียกให้โฆษณาแสดงได้ดีขึ้น เมื่อจัดคีย์เวิร์ดเป็นกลุ่มและแคมเปญโฆษณาอย่างเหมาะสมแล้ว Jean ได้เพิ่มไซต์ลิงก์ ส่วนขยายการโทร และส่วนขยายสถานที่ตั้งเพื่อส่งเสริมโฆษณาและแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ผลสำเร็จของ Google Ad Grants

ความพยายามของ Jean ในการปรับปรุงบัญชี Google Ads ของ Barnardos ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ด เงินบริจาค และการลงทะเบียนออนไลน์ Barnardos รายงานว่าอัตรา Conversion ได้ขยับขึ้นเป็น 9.5% ซึ่งเป็นสถิติใหม่และมีประสิทธิภาพสูงกว่าแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์อื่นๆ Jean ยังเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจด้วยว่าขณะนี้ Google Ads ผลักดันให้มีการลงทะเบียนอีเมลถึง 15% จากการลงทะเบียนอีเมลทั้งหมด และมีการบริจาค 17% จากการบริจาคออนไลน์ทั้งหมด นับจากองค์กรเริ่มต้นการโฆษณาด้วย Google Ad Grants เมื่อปี 2007 บริษัทได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ถึงแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ 28% ของการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดมาจาก Google Ads ทางองค์กรยังคงเดินหน้าดูแลเด็กๆ ในไอร์แลนด์ต่อไปและรู้สึกประทับใจในความสามารถในการโฆษณาออนไลน์ของ Google Ad Grants

“หากไม่มี Google Ad Grants เราคงไม่มีเงินมากพอสำหรับการโฆษณาออนไลน์และคงไม่ได้เห็นผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายเช่นนี้”
Jean O’Brien ผู้บริหารออนไลน์ของ Barnardos