Barnardos

Barnardos เพิ่มประสิทธิภาพบัญชี Ad Grants ด้วยคำหลักและส่วนขยายโฆษณาจนได้รับอัตรา Conversion ที่สูงเป็นสถิติ

เป้าหมายทางการตลาด

  • รักษา CTR ให้สูงกว่า 1%
  • ปรับปรุง Conversion การบริจาคและการลงทะเบียนอีเมล
  • เพิ่มการแสดงผลและดึงปริมาณการเข้าชมเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ใช่แบรนด์

เมตริกความสำเร็จ

2.57%

CTR ที่ได้รับ

366%

อัตรา Conversion ที่เพิ่มขึ้น

350%

การแสดงผลเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลโดยย่อ

สถานที่ตั้ง: ดับลิน, ไอร์แลนด์ www.barnardos.ie

ภารกิจ

Barnardos คือหนึ่งในองค์กรการกุศลชั้นนำที่ให้ความช่วยเหลือเด็กของไอร์แลนด์ องค์กรนี้ก่อตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กมากกว่า 40 แห่งในพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อมอบทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อเด็กในชุมชนผู้ด้อยโดกาส องค์กรนี้มุ่งมั่นช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการดูแลเอาใจใส่เพื่อพัฒนาความสุขทางใจ ตลอดจนปรับปรุงการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กๆ Barnardos เข้าใจว่าครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนเด็กอย่างไร และได้ร่วมมือกับกลุ่มพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างแข็งขันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการ "ทำให้ไอร์แลนด์กลายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเด็ก"

เป้าหมายทางการตลาด

Barnardos พึ่งพาอาสาสมัครและการบริจาคในการสนับสนุนองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเข้าถึงเด็กๆ ได้มากขึ้น Barnardos ต้องการผลักดันให้มีการเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น และดึงข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยทั่วไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแบรนด์ นอกจากนี้ พวกเขายังต้องการให้ผู้คนเข้าถึงตนเองได้มากขึ้นโดยการเน้นหน้าเว็บบางหน้าในเว็บไซต์ ตลอดจนแชร์สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา พวกเขาหวังที่จะกำหนดเป้าหมายเป็นผู้ชมเฉพาะกลุ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมด้วยการผสมผสานระหว่างคำหลักและส่วนขยายโฆษณาที่ลงตัว

กระบวนการ

ในปี 2013 ฌอง โอไบรอัน ผู้บริหารออนไลน์ของ Barnardos ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์และพบว่าคำหลักขององค์กรจับคู่กับการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อง ฌองใช้ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง การทำงานแบบวลี และการทำงานแบบตรงทั้งหมดเพื่อปรับปรุงรายการคำหลักของ Barnardos เพื่อเลือกคำหลักที่เกี่ยวข้อง และเพื่อควบคุมว่าจะให้คำหลักใดเรียกให้โฆษณาแสดงได้ดีขึ้น เมื่อคำหลักได้รับการจัดเป็นกลุ่มและแคมเปญโฆษณาอย่างเหมาะสมแล้ว ฌองได้เพิ่ม Sitelinks, ส่วนขยายการโทร และส่วนขยายสถานที่ตั้งเพื่อส่งเสริมโฆษณาและแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผลกระทบของ Google Ad Grants

การที่ฌองพยายามปรับปรุงบัญชี AdWords ของ Barnardos ได้ส่งผลในทางตรงต่อประสิทธิภาพของคำหลัก การบริจาค และการลงทะเบียนออนไลน์ Barnardos รายงานว่าอัตรา Conversion ได้ขยับขึ้นเป็น 9.5% ซึ่งเป็นสถิติใหม่และมีประสิทธิภาพสูงกว่าแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์อื่นๆ นอกจากนี้ ฌองเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่าขณะนี้ AdWords ผลักดันให้มีการลงทะเบียนอีเมลถึง 15% จากการลงทะเบียนอีเมลทั้งหมด และมีการบริจาค 17% จากการบริจาคออนไลน์ทั้งหมด นับจากองค์กรเริ่มต้นการโฆษณาด้วย Google Ad Grants เมื่อปี 2007 บริษัทได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ถึงแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ 28% ของการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดมาจาก AdWords พวกเขายังคงเดินหน้าดูแลเด็กๆ ในไอร์แลนด์ต่อไปและรู้สึกประทับใจในความสามารถในการโฆษณาออนไลน์ของ Google Ad Grants

“หากไม่มี Google Ad Grants เราคงไม่มีเงินมากพอสำหรับการโฆษณาออนไลน์และคงไม่ได้เห็นผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายเช่นนี้.”
Jean O’Brien, ผู้บริหารออนไลน์ของ Barnardos