American Humane

American Humane ใช้ข้อมูลเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ และกระตุ้นความพยายามทางการตลาดที่มุ่งเน้นซึ่งจะแปลงเป็น Conversion ได้

เป้าหมายทางการตลาด

  • ระดมเงินบริจาค
  • กระตุ้นการสมัครรับจดหมายข่าว
  • เพิ่มการสมัครรับบริการสุนัขช่วยเหลือ

เมตริกความสำเร็จ

+600

การสมัครรับบริการสุนัขช่วยเหลือใน 1 ปี

+100,000

การดูหน้าเว็บใน 1 ปี

197%

อัตรา Conversion

ข้อมูลโดยย่อ

American Humane

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.americanhumane.org

พันธกิจ

American Humane ก่อตั้งขึ้นในปี 1877 เป็นกลุ่มส่งเสริมการมีมนุษยธรรมแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการเข้าช่วยเหลือและคุ้มครองสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ และไร้ที่พึ่งเป็น "รายแรก" อย่างแท้จริง ปัจจุบันโครงการของ American Humane ช่วยปรับปรุงและรักษาคุณภาพชีวิตให้กับสัตว์กว่า 1 พันล้านตัวโดยตรงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เป้าหมายทางการตลาด

American Humane ใช้ Google Ad Grants เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่เห็นองค์กร และให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรทำในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้า Akshay Khullar กล่าวว่า “เราใช้ประโยชน์จาก Google Ads เพื่อกระตุ้นการบริจาค การสมัครรับจดหมายข่าว การสมัครรับบริการสุนัขช่วยเหลือ และการเข้าดูหน้าหลักๆ ของเว็บไซต์”

วิธีการ

American Humane ใช้เครื่องมือวัด Conversion โดยใช้ Google Tag Manager เพื่อติดตามผลสำเร็จจากการใช้ Google Ads และทำความเข้าใจลักษณะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของผู้ใช้ Akshay อธิบายว่า “เราใช้ข้อมูลเครื่องมือวัด Conversion ในการทำความเข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์และโครงการใดของเราที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เพื่อช่วยให้เราพอจะดูออกว่าอะไรคือ "เป้าหมายที่ควรทำให้เห็นผลก่อน" ข้อมูลดังกล่าวจะบอกเราว่าโครงการที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมโครงการใดที่เราต้องเน้นในด้านการตลาด”

เครื่องมือวัด Conversion จะให้ข้อมูลสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการตลาดและการพัฒนาเนื้อหา “เราทราบว่าในการสมัครรับบริการสุนัขช่วยเหลือแต่ละครั้งนั้น ผู้ใช้จะเข้าชมหน้าเว็บ 2 ครั้งก่อนส่งใบสมัคร เรามีข้อมูลดีๆ จำนวนมากที่นำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น และปรับปรุงพัฒนาโครงการต่างๆ ของเราให้ดีขึ้นได้ในที่สุด” Akshay กล่าว

นอกจากเครื่องมือวัด Conversion แล้ว การใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดช่วยให้ American Humane ได้รับประโยชน์สูงสุดจากบัญชี Ad Grants Akshay อธิบายว่า “เราใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดเพื่อเสนอราคาสูงกว่าราคาเสนอสูงสุดของการเสนอราคาด้วยตนเองของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเสนอราคา และช่วยให้แคมเปญของเราได้รับ Conversion มากที่สุด เราเชื่อว่าเราได้ผู้ใช้ที่มีคุณค่ามากที่สุดมายังเว็บไซต์ของเรา และได้เห็นว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาในลักษณะที่เรากำหนดเป็นค่านิยมไว้”

ผลสำเร็จจากการใช้ Google Ad Grants

Google Ad Grants ได้เพิ่มจำนวนผู้ที่ได้เห็นองค์กรขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและแสดงเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้ที่กำลังค้นหาโครงการที่พวกเขานำเสนอโดยตรง เครื่องมือวัด Conversion ช่วยให้ American Humane กำหนดเป้าหมายที่วัดได้ภายในบัญชี Ad Grants ของตนและติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่เลือกรับจดหมายข่าวขององค์กร การบริจาค และอื่นๆ

Akshay กล่าวว่า “โครงการช่วยชีวิตสัตว์ของเราปรากฏในโฆษณาของ Search กว่า 1 ล้านครั้งใน 1 ปีจากการใช้ Google Ad Grants ซึ่งช่วยให้ชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นได้ทราบว่าเราจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น” ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Google Ads กระตุ้นผู้ใช้ใหม่กว่า 1,000 รายให้บริจาคหรือสมัครเป็นอาสาสมัคร และผู้ใช้กว่า 600 รายสมัครรับบริการสุนัขช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว

“เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ให้ข้อมูลดีๆ จำนวนมากที่นำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น และปรับปรุงพัฒนาโครงการต่างๆ ของเราให้ดีขึ้นได้ในที่สุด”
Akshay Khullar นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้าของ American Humane