American Cancer Society

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาเสริมบัญชี Ad Grants ของตนด้วยบัญชี Google Ads แบบชำระเงินเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนจากค่าโฆษณาที่สูงขึ้นโดยการกำหนดเป้าหมายเป็นผู้ค้นหาที่ตั้งใจจะบริจาค

เป้าหมายทางการตลาด

  • เพิ่มการบริจาค
  • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และการมีส่วนร่วม
  • นำผู้ป่วยและผู้ดูแลไปยังหน้าโทรหาองค์กร

เมตริกความสำเร็จ

527

การบริจาคผ่าน Ad Grants ใน 1 ปี

35k+

การบริจาคผ่าน Google Ads ใน 1 ปี

25%

การบริจาคออนไลน์ที่ได้รับจาก Google Ads

ข้อมูลโดยย่อ

American Cancer Society

สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา www.cancer.org

พันธกิจ

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society หรือ ACS) กำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อทำให้โลกของเราปลอดจากโรคมะเร็ง องค์กรให้เงินทุนและทำการวิจัย แชร์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันมะเร็ง ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย องค์กรดำเนินงานในระดับประเทศทั่วสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานท้องถิ่นอยู่ทั่วประเทศ

เป้าหมายทางการตลาด

ความทุ่มเทด้านการตลาดของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้เพื่อหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยและผู้ดูแลจำนวนมากขึ้นได้ในท้ายที่สุดผ่านโครงการสนับสนุนของสมาคม

“ACS กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งในทุกแง่มุม และทีมการตลาดดิจิทัลก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย เป้าหมายของเราคือการเชื่อมโยงและดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ผู้บริจาค ผู้ดูแล และอาสาสมัครในที่ต่างๆ ที่พวกเขาออนไลน์” Nija Clark นักวิเคราะห์การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาที่สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกากล่าว

วิธีการ

องค์กรลงทุนใน Google Ad Grants และ Google Ads แบบชำระเงินเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในการสนับสนุนพันธกิจ บัญชีทั้งสองนี้ได้รับการจัดการโดย Tinuiti ซึ่งเป็นเอเจนซีการตลาดดิจิทัล บัญชี Google Ad Grants ช่วยให้สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาทดสอบกลยุทธ์เกี่ยวกับการดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้คนที่ค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง เช่น สัญญาณ อาการ และทางเลือกในการรักษา ตลอดจนดึงดูดผู้ที่ไม่ได้ต้องการบริจาคโดยตรง ณ เวลาที่ค้นหา

วัตถุประสงค์ในการใช้บัญชี Google Ads แบบชำระเงินขององค์กรคือ เพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้ที่ต้องการบริจาคนั้นโดยตรง องค์กรกำหนดเป้าหมายเป็นคีย์เวิร์ดที่มีชื่อแบรนด์อยู่และคีย์เวิร์ดที่ไม่มีชื่อแบรนด์และเน้นการบริจาคซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและมักเป็นคีย์เวิร์ดแบบคำเดียวที่องค์กรจะเสนอราคาในบัญชี Ad Grants ของตนไม่ได้ บัญชีแบบชำระเงินช่วยให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจากคนที่พร้อมจะบริจาคและมีความตั้งใจที่จะบริจาค นอกจากนี้ องค์กรยังใช้ประโยชน์จากโฆษณาแบบดิสเพลย์และรีมาร์เก็ตติ้งในบัญชีแบบชำระเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในขนาดที่ใหญ่ขึ้น

และประการสุดท้าย สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนารูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้คำตอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและผลของความมุ่งมั่นพยายามขององค์กรทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ได้ดียิ่งขึ้น

ผลสำเร็จของ Google Ads

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาใช้ Google Analytics เพื่อวัดผลสำเร็จของบัญชี Ad Grants และบัญชี Google Ads แบบชำระเงิน กล่าวอย่างเจาะจงคือ องค์กรจะติดตามว่าการเข้าชมจากโฆษณาขององค์กรมาจากที่ใด ติดตามอัตราการคลิกผ่านของโฆษณา ตลอดจนยอดการบริจาคและรายได้ออนไลน์ที่ได้รับจากโฆษณา

การลงทุนทั้งเวลาและงบประมาณในบัญชีดังกล่าวช่วยให้ผู้ที่มีความจริงจังที่จะบริจาคให้กับโครงการหรือผู้ที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งเห็นแบรนด์ขององค์กรมากขึ้นอย่างนัยสำคัญ ท้ายที่สุด โฆษณาดังกล่าวช่วยเพิ่มการบริจาคและรายได้ออนไลน์ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเงินเหล่านี้จะใช้ในการสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็งและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยตรง แท้ที่จริง เงินบริจาคที่ได้จากบัญชี Google Ads แบบชำระเงินคิดเป็น 25% ของยอดรวมการบริจาคออนไลน์ขององค์กร

“เราขอแนะนำให้ผู้รับสิทธิ์ Ad Grants ลงทุนสมัครใช้บัญชี Google Ads แบบชำระเงิน ผู้รับสิทธิ์ Ad Grants จะทดสอบกลยุทธ์ของแคมเปญในบัญชี Ad Grants ได้ จากนั้นจึงนำกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ต่อในบัญชี Google Ads แบบชำระเงินเพื่อให้ประสบความสำเร็จในแบบเดียวกัน วิธีนี้ช่วยให้ผู้รับสิทธิ์ปรับขนาดและเพิ่มรายได้โดยใช้กลยุทธ์ที่รู้ว่าจะใช้งานได้ผล” Nija Clark นักวิเคราะห์การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกากล่าว องค์กรใช้ประโยชน์จากข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Ad Grants เพื่อนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่มีการปรับขนาดในบัญชี Google Ads แบบชำระเงินซึ่งองค์กรรู้ว่าจะใช้งานได้ผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนทางการเงิน

“ผู้รับสิทธิ์ Ad Grants จะทดสอบกลยุทธ์ของแคมเปญในบัญชี Ad Grants ได้ จากนั้นจึงนำกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ต่อในบัญชี Google Ads แบบชำระเงินเพื่อให้ประสบความสำเร็จในแบบเดียวกัน วิธีนี้ช่วยให้ผู้รับสิทธิ์ปรับขนาดและเพิ่มรายได้โดยใช้กลยุทธ์ที่รู้ว่าจะใช้งานได้ผล”
Nija Clark นักวิเคราะห์การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา