พบกับผู้ได้รับสิทธิ์ที่แสนสุขสันต์

ศึกษาวิธีที่ Google Ad Grants ช่วยองค์กรการกุศลรอบโลกกระตุ้นการรับรู้ ดึงดูดเงินบริจาค รับอาสาสมัคร และอื่นๆ

Covenant House

เสนอที่อยู่อาศัยและบริการให้ความช่วยเหลือแก่คนหนุ่มสาวที่กำลังทุกข์ยาก

American Cancer Society

จัดหาเงินทุนและทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อช่วยผู้คนให้รอดชีวิต

Habitat For Humanity

ร่วมมือกับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ผู้บริจาค และอาสาสมัครในการก่อสร้างบ้านราคาประหยัดที่ปลอดภัยและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ที่ต้องการ

DonorsChoose.org

เชื่อมต่อผู้คนเข้ากับโรงเรียนรัฐ ไม่ว่าใครก็ช่วยเหลือห้องเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ง่ายๆ

All Hands and Hearts

ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้ฟื้นตัวจากผลกระทบทางภัยธรรมชาติ ครั้งละหนึ่งครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน

DoSomething.org

ระดมหนุ่มสาวใน 131 ประเทศเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต่อสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ

Samaritans

มีการสนับสนุนในหลายรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อบรรเทาความกังวลใจและลดเหตุการณ์ที่เกิดจากความรู้สึกและพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตาย

AmpleHarvest.org

ให้การศึกษา สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ผลิตอาหารเพื่อแบ่งปันผลิตผลที่เหลือให้แก่ผู้ขาดแคลน

American Humane

เพื่อให้พวกสัตว์อยู่อย่างปลอดภัย มีสวัสดิภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี

To Write Love On Her Arms

มอบความหวังและหาความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้า ใช้สารเสพติด ทำร้ายคัวเอง และมีความคิดฆ่าตัวตาย

Days For Girls

สร้างโลกที่ทุกคนจะได้รับเกียรติ มีสุขภาพที่ดี และมีโอกาสที่เปิดกว้าง

Moms In Prayer International

เชื่อมต่อแม่ผู้เป็นที่รักและทุ่มเทกับชุมชนที่ใส่ใจซึ่งกันและกัน

The Houston Food Bank

เป็นผู้นำการต่อสู้กับความหิวโหย บริจาคอาหารที่เกินความต้องการเพื่อให้อีกหลายชีวิตที่ยังขาดแคลนได้อิ่มท้อง

The SPCA of Texas

ช่วยชีวิต ฟื้นฟูสุขภาพ และหาบ้านใหม่ให้สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง

Science Buddies

เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครองนับล้านด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์แนวใหม่

Elder Wisdom Circle

จับคู่ผู้ต้องการคำปรึกษากับเครือข่ายผู้อาวุโสที่ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ชีวิตของตนเอง

Travel to Impact

เสริมสร้างความเป็นผู้นำและความเข้าใจด้านวัฒนธรรมด้วยการฝึกงานในต่างแดนสำหรับนักศึกษาชาวแอฟริกาใต้

Barnardos

ทำงานเพื่อปรับปรุงโอกาสที่มอบให้นักเรียนในชุมชนด้อยโอกาสในไอร์แลนด์

Kiwis for kiwi

ช่วยให้องค์กรท้องถิ่นและกลุ่มชุมชนทำงานเพื่อปกป้องนกกีวีซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่น

GlobalGiving

สร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริจาคเงินเพื่อการกุศลกับผู้ประกอบการเพื่อสังคมและองค์กรการกุศลจากทั่วโลก

SOS Children’s Villages of India

ให้การอุปถัมภ์เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลในอินเดีย

MAD

มอบโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการทำงานให้แก่เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์ในอินเดีย

The Fred Hollows Foundation

ทำงานเพื่อยับยั้งภาวะตาบอดที่หลีกเลี่ยงได้และการปรับปรุงสุขภาพของชนพื้นเมืองในออสเตรเลีย

Singapore International Foundation

นำผู้คนให้มารวมกันเพื่อแบ่งปันแนวคิด ทักษะ และทรัพยากรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

Federation of Canadian Artists

การผลักดันความรู้และความสนใจในศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชาวแคนาดาทุกคน

Mutirão no Bem

สนับสนุนครอบครัวในชุมชนที่มีความเปราะบางทางสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองของเยาวชน

Fuse School

การให้การศึกษาฟรีสำหรับทุกคนผ่านหลักสูตรออนไลน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ไอที ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

We Care Animal Rescue

ส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ด้วยการดูแลสุนัขและแมวจรจัด หาบ้านให้สุนัขและแมวเหล่านี้ ตลอดจนให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ในนาปาวัลเลย์

Caritas

มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเมืองแห่งความใส่ใจบนพื้นฐานของความสามัคคีโดยไม่กีดกันผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้คนดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

แชร์เรื่องราวของคุณ

องค์กรการกุศลของคุณได้ใช้ Google Ad Grants เพื่อผลักดันพันธกิจขององค์กรหรือเปล่า แชร์เรื่องราวของคุณกับเราแล้วเราอาจเผยแพร่เรื่องราวของคุณที่นี่ ส่งเรื่องราวของคุณ