Chrome เว็บสโตร์

Chrome เว็บสโตร์มีแอปพลิเคชันและส่วนขยายจำนวนมากมายตั้งแต่เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไปจนถึงบทเรียนที่บันทึกไว้และแฟลชการ์ดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านการศึกษาได้

Chrome เว็บสโตร์

Google Apps for Education

ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Chrome เว็บสโตร์สำหรับ Gmail, ปฏิทิน และ Google เอกสารเพื่อช่วยนักเรียนในการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และศึกษาหาความรู้

Chrome แบบกำหนดค่า

ติดตั้งล่วงหน้าหรือบล็อกแอปพลิเคชันและส่วนขยายต่างๆ ใน Chrome เว็บสโตร์สำหรับผู้ใช้ Chrome และ Chromebook ของคุณ