เครื่องมือทำความสะอาด Chrome

แอปพลิเคชันนี้จะสแกนและนำซอฟต์แวร์ที่อาจทำให้เกิดปัญหากับ Chrome ออก

สำหรับ Windows 10/8.1/8/7

ดาวน์โหลดเลย