GoogleAnalytics

พันธมิตรที่ผ่านการรับรองจาก Google Analytics (GACP)

โปรแกรมพันธมิตร Google Analytics ที่ผ่านการรับรอง เป็นการรับรองระดับบริษัทสำหรับที่ปรึกษาทางธุรกิจที่นำเสนอบริการแบบครบวงจร ขาย และให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การทดสอบเว็บไซต์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion ให้กับธุรกิจออนไลน์ต่างๆ หากนี่คือสิ่งที่บริษัทของคุณทำอยู่ โปรดลองพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรที่ผ่านการรับรองจาก Google Analytics เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต รวมทั้งเพิ่มอัตรา Conversion ของเว็บไซต์และผลกำไรให้กับลูกค้าของคุณ

ประโยชน์ของโปรแกรม

 • สิทธิ์ในการใช้ตรารับรองที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
 • เข้าถึงข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะเบต้าต่างๆ
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นสำหรับพันธมิตรที่ผ่านการรับรองจาก Google Analytics (GA) และ Google เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ (GWO) โดยเฉพาะ
 • การสนับสนุนสำหรับคำถามทางเทคนิคที่ซับซ้อน
 • ติดต่อกับทีมฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และฝ่ายการตลาดของ Analytics
 • โอกาสในการได้ขึ้นไปปราศรัยในงานสำคัญต่างๆ ของ Google
 • การแนะนำผู้ที่อาจเป็นลูกค้า

วิธีการสมัคร

ใบสมัครของคุณควรระบุเกณฑ์แต่ละข้อด้านล่างให้ชัดเจน การไม่สามารถระบุเกณฑ์แต่ละข้ออย่างเพียงพอจะส่งผลให้ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ

ดาวน์โหลด เทมเพลตใบสมัคร

ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดด้านความสามารถ

 • ให้ภาพรวมของกระบวนการวางแผนการวัดผลการวิเคราะห์เว็บของคุณ รวมไปถึงกรอบการทำงานหรือเทมเพลตใดๆ ที่ใช้ในการออกแบบและนำเสนอการใช้การวิเคราะห์เว็บที่ซับซ้อน
 • ระบุรายละเอียดที่ครอบคลุมของโครงการที่ใช้ Google Analytics อย่างเชี่ยวชาญ ที่เสียค่าบริการ และสามารถพิสูจน์ได้มา 3 โครงการ พร้อมกับรายชื่อลูกค้าที่ต่างกัน 3 รายที่เราสามารถติดต่อเพื่อขอคำอ้างอิงได้
 • โครงการตัวอย่างเหล่านี้ควรแสดงถึงงานที่ (ก) แสดงความสามารถในการใช้งานของคุณที่เหนือกว่าระดับมาตรฐานธรรมดา (ข) ส่งผลต่อลูกค้าของคุณในระดับที่มากเป็นพิเศษ หรือ (ค) บ่งชี้ถึงความเข้าใจด้านการวิเคราะห์เว็บระดับสูง

ส่วนที่ 2: ข้อกำหนดด้านธุรกิจ

 • คุณต้องเป็นตัวแทนธุรกิจและก่อตั้งเป็นบริษัทอย่างถูกกฎหมายให้ทำธุรกิจในท้องถิ่นของคุณ
 • คุณต้องมีระบบตั๋วสนับสนุนลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการและติดตามคำขอการสนับสนุนของลูกค้า
 • คุณต้องมีหลักฐานการประกันภัยความรับผิดเนื่องจากวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับเขตอำนาจศาลของคุณ (1 ล้านเหรียญสหรัฐในอเมริกา) - โปรดข้ามข้อนี้ หากไม่บังคับใช้ในภูมิภาคของคุณ
 • จะเป็นการดีหากคุณมีพนักงานอย่างน้อย 1 คนที่ผ่านการรับรองใน การสอบ GAIQ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Google Analytics Conversion University
 • คุณต้องมีเนื้อหาในเว็บไซต์ที่อธิบายบริการด้านการวิเคราะห์เว็บของคุณ

ส่วนที่ 3: คุณสมบัติอันพึงประสงค์

 • ความรู้ขั้นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Javascript, คุกกี้, ส่วนหัวของ http และการเปลี่ยนเส้นทางหน้าเว็บ
 • นักพัฒนาและนักออกแบบเว็บภายในองค์กร
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ (เช่น Flash, JSP, ASP และ PHP)
 • ทีมขายที่ทุ่มเทและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
 • แสดงหลักฐานให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์เว็บที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปราศรัยในการประชุม บล็อกที่มีอิทธิพลกับผู้อ่าน เอกสารกึ่งวิชาการ ประวัติด้านการจัดการ และ/หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เว็บของคุณ

คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม

 • คุณตกลงที่จะส่งพนักงานอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมสุดยอดพันธมิตรที่ผ่านการรับรองจาก Google Analytics โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง (โดยปกติจะจัดปีละครั้งเป็นเวลา 3 วันที่ Mountain View แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา งานประชุมครอบคลุมหัวข้อทางธุรกิจ การตลาด และทางเทคนิค ตามที่ผู้จัดการโปรแกรมพันธมิตร GA เห็นสมควร)
 • คุณตกลงที่จะจัดทำรายงาน (ซึ่งส่งโดย Google) ภายในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งสรุปโครงการ Google Analytics ทั้งหมดที่คุณได้ทำมาในช่วงระหว่างไตรมาส

การสิ้นสุดโปรแกรม

Google หรือคุณสามารถเลือกที่จะยุติสถานะ GACP ของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สาเหตุที่อาจทำให้ Google กระทำการดังกล่าวได้แก่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • การไม่สามารถรักษาและปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
 • ได้รับความคิดเห็นที่ไม่ดีจากลูกค้า
 • ไม่สามารถรายงานการติดต่อกับลูกค้าประจำไตรมาสได้ตามกำหนดเวลา
 • ไม่ตอบกลับการสื่อสารทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์จาก Google อย่างต่อเนื่อง

เทมเพลตโครงการตัวอย่าง

โครงการตัวอย่างแต่ละโครงการจะต้องมีลักษณะตามโครงสร้างต่อไปนี้:

ข้อความ: จำนวนสูงสุด 1 ย่อหน้า

ใส่ URL เว็บไซต์และข้อมูลติดต่ออ้างอิงสำหรับลูกค้าของคุณ

ส่วนที่ 1 - ภาพรวมลูกค้า

 • อธิบายสถานการณ์
 • ลูกค้าของคุณทำธุรกิจประเภทใด
 • กิจกรรมการติดต่อหลักกับคุณ

ข้อความ: จำนวนสูงสุด 4 ย่อหน้า

ใส่ตัวอย่างภาพหน้าจอและโค้ดที่กำหนดเองที่สามารถใส่ได้

ส่วนที่ 2 - ความสามารถด้านเทคนิค

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคุณ และระบุถึง:
 • ตัวอย่างของคุณลักษณะขั้นสูงที่นำไปใช้ (อีคอมเมิร์ซ, กิจกรรม, การติดตาม Flash ฯลฯ)
 • ตัวอย่างของโค้ดที่กำหนดเอง และยกตัวอย่างกรณีที่คุณก้าวล้ำหน้าไปด้วยการใช้ Google Analytics (เช่น การใช้ฟังก์ชัน setVar และ utm_nooveride ฯลฯ)
 • ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์

ข้อความ: จำนวนสูงสุด 4 ย่อหน้า

ใส่แผนภูมิ/กราฟ และภาพหน้าจอ ตามความเหมาะสม

ส่วนที่ 3 - ทักษะการวิเคราะห์

เมื่อคุณได้ทำการปรับใช้อันยอดเยี่ยมไปแล้ว คุณนำข้อมูลอันมีค่าที่ถูกสร้างขึ้นไปใช้อย่างไร อธิบายวิธีการที่คุณ:
 • ระบุปัญหาในเว็บไซต์
 • พัฒนากระบวนการเพื่อใช้ในการประเมินปัญหา
 • ประเมินเหตุการณ์

ข้อความ: จำนวนสูงสุด 2 ย่อหน้า

ใส่แผนภูมิ/กราฟ และภาพหน้าจอ ตามความเหมาะสม

ส่วนที่ 4 - ความเข้าใจในธุรกิจ

ในท้ายที่สุด คำแนะนำใดที่คุณให้กับลูกค้าของคุณโดยอิงจากงานของคุณ แสดงให้เราเห็น:
 • ความสามารถของคุณในการสร้างสมมติฐาน
 • ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งคุณเสนอให้กับผู้บริหารระดับ CXO
 • ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจหากคำแนะนำของคุณถูกนำไปใช้

สมัครเดี๋ยวนี้

Once you feel that your company has met the requirements of the GACP program, submit your application using the Application Template to gacp-application@google.com and we will contact you typically within 2-3 weeks regarding potential next steps. If it appears that your company may be a good fit for the program, we will set up a phone interview. If not, we may ask for more information or that you re-apply at a later date.

คุณไม่สามารถอ้างตนเป็นพันธมิตรที่ผ่านการรับรองจาก Google Analytics และไม่สามารถใช้โลโก้ GACP จนกว่า Google จะได้อนุมัติใบสมัครของคุณผ่านทางอีเมล และคุณได้ยอมรับในข้อกำหนดโปรแกรมพันธมิตร Google Analytics ที่ผ่านการรับรองทางออนไลน์