รายงานไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การที่คุณเข้าใจถึงการเข้าชมไซต์ที่มาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่จะช่วยให้คุณทราบว่าจำเป็นจะต้องใช้เว็บไซต์ที่มีรูปแบบการตอบสนอง หรือควรจะแยกเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกมาโดยเฉพาะหรือไม่ เนื่องจากปริมาณการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความนิยมในการเลือกอุปกรณ์ของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป การวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงเป็นหัวใจสำคัญต่อกลยุทธ์และความสำเร็จของคุณ

โทรศัพท์มือถือ

รายงานภาพรวม: อุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงานกับไซต์อย่างไร

รายงานภาพรวมจะให้ข้อมูลผู้เข้าชมแยกตามรายละเอียดว่าพวกเขาเข้าชมโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ คุณจะเห็นได้ทันทีเลยว่ามีการเข้าชมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากน้อยเพียงใด รวมทั้งเมตริกสำคัญๆ อาทิ อัตราการตีกลับ และระยะเวลาการเข้าชม ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่าเว็บไซต์ของคุณสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้หรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

การรายงานเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ: ทราบว่าแพลตฟอร์มมือถือใดทำงานได้ดีที่สุด

ดูว่าอุปกรณ์ประเภทใดที่ผู้ใช้ใช้เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถนำเสนอแบรนด์ของคุณในรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้น Google Analytics สามารถแสดงให้เห็นว่าระบบปฏิบัติการบนมือถือและโทรศัพท์มือถือแบบใดที่ดึงดูดผู้เข้าชมมายังไซต์ แอปบนมือถือ หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายงานแสดงข้อมูลบนแผนที่: ดูว่าการเข้าชมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาจากที่ใดบ้าง

การดูสถิติตามสถานที่ตั้ง (แท็บการแสดงข้อมูลบนแผนที่) ช่วยให้คุณทราบถึงตำแหน่งที่เกิดการเข้าชมบนมือถือในปัจจุบัน รวมทั้งช่วยในการคาดการณ์ถึงที่ที่การเข้าชมจะเพิ่มขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม