ค้นหาภาพที่มี...
 
การทำเช่นนี้ในช่องค้นหา
พิมพ์คำสำคัญ: ฤดูหนาว น้ำค้างแข็ง
ใส่คำที่ต้องการให้ตรงตามนี้ในเครื่องหมายอัญประกาศ: "ดอกไม้ที่มีน้ำค้างแข็ง"
พิมพ์ OR ระหว่างทุกคำที่คุณต้องการ: ต้นไม้ OR วัชพืช OR หญ้า
ใส่เครื่องหมายลบหน้าคำที่คุณไม่ต้องการ: -หน้าต่าง
แล้วจำกัดผลลัพธ์ของคุณโดย...
ค้นหาภาพในทุกขนาดที่คุณต้องการ
ระบุรูปร่างของภาพ
ค้นหาภาพตามสีที่คุณต้องการ
จำกัดประเภทของภาพที่คุณค้นหา
หาภาพที่เผยแพร่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
ค้นหาไซต์หนึ่ง (เช่น sfmoma.org ) หรือจำกัดผลการค้นหาของคุณเป็นโดเมน เช่น .edu, .org หรือ .gov
ค้นหาภาพที่อยู่ในรูปแบบที่คุณต้องการ
ค้นหาภาพที่คุณมีอิสระในการใช้งานด้วยตัวเอง
คุณยังสามารถ...
หาหน้าเว็บที่คล้ายกับ URL
ใช้โอเปอเรเตอร์ในช่องค้นหา
กำหนดการตั้งค่าการค้นหาของคุณ
แอป Google
เมนูหลัก