ซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์

เราได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Google ขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเราจะยึดถือมาตรฐานระดับสูงด้านการปกป้องคนงานและสิ่งแวดล้อม แนวทางนี้กำหนดขึ้นโดยยึดตามค่านิยมและความเชื่อหลักของ Google ตลอดจนแนวทางปฏิบัติภายในสำหรับพนักงาน มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของสัญญา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์

นโยบายเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และ/หรือทองคำ โลหะเหล่านี้มีแหล่งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศที่มีพรมแดนติดกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดสงครามกลางเมืองมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และกลุ่มต่างๆ พยายามต่อสู้เพื่อแย่งชิงการควบคุมการค้าแร่ เราเชื่อว่าการทำให้แหล่งที่มาของแร่ในภูมิภาคนี้ปราศจากความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามในการตรวจทานธุรกิจเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งในซัพพลายเชนของเรา โปรดอ่านรายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

ดาวน์โหลดรายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งปี 2016

รายงานเกี่ยวกับซัพพลายเชน

เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์กว่า 400 รายทั่วโลกในการผลิตส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์ของผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีจริยธรรมและยุติธรรม สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของเรา โปรดดูรายงานเกี่ยวกับซับพลายเชนปี 2016

ดาวน์โหลดรายงานเกี่ยวกับซับพลายเชนปี 2016

คำประกาศเกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่

“แรงงานทาสสมัยใหม่” ซึ่งหมายถึงการเกณฑ์ ให้ที่พัก ขนส่ง จัดหา หรือได้บุคคลมาเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือค้าประเวณีด้วยกำลัง การหลอกลวง หรือการบีบบังคับ คาดว่าจะมีเหยื่อถึง 45 ล้านรายในปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะไม่ให้มีแรงงานทาสสมัยใหม่เกิดขึ้นในซัพพลายเชนและการดำเนินธุรกิจ จึงได้ริเริ่มโปรแกรมและการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเรา โปรดอ่านคำประกาศปี 2016 เกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่

ดาวน์โหลดคำประกาศปี 2016 เกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่
กลับไปด้านบน