เครื่องหมายการค้าของเรา

รายการเครื่องหมายการค้านี้และรายการโลโก้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าบางส่วนที่เป็นของ Google LLC พร้อมตัวอย่างประกอบคำอธิบาย และข้อกำหนดทั่วไปที่แนะนำสำหรับเครื่องหม

เวลาสร้างโฆษณา เอกสารเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาเกี่ยวกับการขาย และสิ่งพิมพ์ทั่วไปโดยใช้โลโก้ Google

ขอให้ใส่แท็กไลน์แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าหรือโฆษณาทุกครั้งที่แสดงภาพโลโก้ Google

เวลาใช้ภาพหน้าจอหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Google

เราขอให้คุณใส่แท็กไลน์ต่อไปนี้ภายใต้รูปภาพที่แสดงภาพหน้าจอหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Google

หากมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โปรดเข้าไปอ่านคำถามที่พบบ่อย

หากยังไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหา โปรดส่งคำขอผ่านทางแบบฟอร์มคำขออย่างเป็นทางการ

หากพบเว็บไซต์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Google อย่างไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบ รายงานการใช้เครื่องหมายการค้าของ Google อย่างไม่เหมาะสม