การรายงานสินค้าลอกเลียนแบบ

ไม่มีใครอยากโดนหลอกให้ซื้อสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกันจนแยกไม่ออกจากเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริง สินค้าลอกเลียนแบบเหล่านี้จะเลียนแบบคุณลักษณะเกี่ยวกับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ของแท้ของเจ้าของแบรนด์

Google มีการดำเนินการอย่างจริงจังกับการนำบริการของเราไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อโฆษณาหรือขายสินค้าลอกเลียนแบบ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Google โฮสต์เพื่อโฆษณาหรือขายสินค้า เรามีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้สำหรับสินค้าลอกเลียนแบบ เราอุทิศทรัพยากรด้านวิศวกรรมและเครื่องกลที่สำคัญเพื่อป้องกันการละเมิดนโยบายของเรา ซึ่งรวมถึงการลอกเลียนแบบด้วย อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จำนวนมากที่แสดงในผลการค้นหาของ Google เป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Google โฮสต์ หากคุณกังวลกับเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โปรดติดต่อเจ้าของเว็บไซต์โดยตรง หรือหากคุณได้รับคำสั่งศาล โปรดพิจารณาขั้นตอนคำสั่งศาลแบบสมัครใจของเรา โปรดอ่านเคล็ดลับความปลอดภัยในการช็อปปิ้งออนไลน์ ซึ่งอาจช่วยให้คุณสังเกตเห็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าลอกเลียนแบบได้

เรายังมีแบบฟอร์มให้ผู้บริโภคและเจ้าของแบรนด์เพื่อรายงานการละเมิด ซึ่งอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือของแต่ละผลิตภัณฑ์ (ดูศูนย์ช่วยเหลือของ Google ทั้งหมด) และมีข้อมูลต่อไปนี้ด้วย: